Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  26.10.2018
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Sist weekend startet med høstkonferanse i forbundene Buskerud, Vestfold og Telemark på Kongsberg. 

Sist weekend startet med høstkonferanse i forbundene Buskerud, Vestfold og Telemark på Kongsberg. Det ble en aktiv konferanse med nærmere 100 deltakere og viktige temaer for travet i Norge. Utfordringene innen avl, løpsutskrivning, organisasjonsutvikling og debatt var viktige elementer i konferansen. På samme tid ble det holdt konferanser i Midt-Norge og Nord-Norge. Oppsummeringen viser at på tross av store utfordringer utvikler organisasjonen seg på en konstruktiv måte. Min opplevelse er at grasrota og DNT-styret begynner å ta inn over seg felles-utfordringer og stoler mer på hverandre. Dette er et godt skritt fremover og det danner grunnlag for en sterkere innflytelse over vår felles fremtid.

Alt mandag tok vi tak i fremtidens utfordringer gjennom drøftemøte med Norsk Rikstoto i såkalt §7. møte. Dette er det første møte i en serie kontaktarenaer for å få utarbeidet budsjetter og strategier for 2019. Det er fortsatt mange detaljer som skal falle på plass i tiden som kommer. På dette tidspunkt velger jeg å bruke Jan Petter Sissener sine ord i sin oppsummering til pressen:

«Spillet må holde seg minst på dagens nivå for at vi skal nå våre mål neste år. Det er en rekke usikkerhetsmomenter, og det tar vi alle inn over oss. Innstillingen er at overføringene ikke skal reduseres. Men kommer det mer inntekter, så vil det bli mer penger til sporten, lover han.»

Dette er de viktigste momentene: 

  • Rikstotos budsjettramme 2019: 3,67 milliarder
  • Uendrede overføringer til sentralforbundene
  • Hesteeierpremiene på 2018-nivå
  • Kutt i Rikstotos driftskostnader
  • Kutt i Rikstotos prosjektinvisteringer

 

Det arbeides fortsatt målrettet inn mot de politiske miljøene, selv om det i disse dager er større utfordringer enn normalt på grunn av den uavklarte situasjonen i KRF.  Hestesportens næringssekretæriat har denne uken også deltatt på næringslivets dag i Nittedal og tilbakemeldingene er gode. Administrasjonens ungdomsrepresentant Marius har møtt skoleelevene fra Åsane Folkehøgskole som går på hestelinjen, og de signaliserer stor tilfredshet med innholdet han presterte. At ungdommen tiltrekkes av hest er viktig for hele bransjens fremtid.

I dag er det styremøte og tradisjonen tro det første som minner oss om at vi går mot Generalforsamling våren 2019, styret skal intervjues av valgkomiteen. Av viktige saker som skal opp i styremøte nevnes inntektsfordelingsmodellen, Norsk Trav AS, budsjett 2019, oppsummering av §7. møte, og orientering om ungdomssatsning fremover.

Lørdag og søndag tilbringes sammen med Hedmark -, Oppland-, og Oslo og Akershus Travforbund på Olerud hotell. Deler av programmet er historisk. Lørdagen begynner med fusjonering av Hedmark og Oppland til Innlandet Travforbund. Resten av helgen følges opp med de samme hovedpostene som på de andre høstkonferansene.

Neste uke ser ut til å bli en roligere periode der det kan ryddes litt og gjøre litt annet enn å tenke trav 24/7.

Ønsker alle en fredfylt weekend!

Hilsen
Knut Weum
Styreleder