Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  19.10.2018
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

En ny uke er snart ved veis ende, og styreleder Knut Weum oppsummerer. 

Denne uken må starte med en liten fadese fra min side sist fredag. Det har seg slik at vi gjennomførte tidens store ungdomssamling ledet av vår Marius Hoel Lundstein. Det fantastiske med dette arrangementet var den begeistring det skapte på tvers av fagområdene innen hestenæringen. Det som varmer mitt hjerte helt spesielt er at våre samarbeidspartnere bla. Norges Rytterforbund sin begeistring, sitat: «Mange har ulike oppfatninger om hverandres gren, og det er viktig og verdifullt å kunne dele kunnskap med hverandre, og mer lokalt samarbeid kan for eksempel også  bidra til en bedre utnyttelse av anlegg for trening, sier Tine Skoftedalen Fossing, utviklingssjef i Norges Rytterforbund." Dette er mer enn en enkel uttalelse. Dette er det vi trenger for at våre politiske miljøer forstår hestens betydning i samfunnet innen alle grener av hestesporten fra barn, ungdom, helse, dressur, rytter, galopp og trav. Gratulerer alle sammen. 

Så tilbake til hverdagens utfordringer. Det viktigste denne uken har vært høringene og møtene i Stortinget. Det ble brukt mye ressurser i forberedelsene i forkant av disse hendelsene. De planmessige møtene og invitasjonene til besøk på Bjerke gjennom året av våre politikere skulle testes ut. Vi startet med Finanskomiteen der vi hadde fått tre minutter til rådighet. Det ble mitt lodd å fremføre våre synspunkter her. Deretter gikk turen til Næringskomiteen hvor Ann Gina Fredriksen, leder av næringssekretariatet, fremførte våre synspunkter på en presis og konstruktivt måte. I ettertid kan vi ut fra løpende møter i Stortinget konkludere med at stortingsrepresentantene etterhvert forstår hvilke utfordringer hestenæringen står ovenfor. Om ikke innleggene gikk «rett i sikringsboksen» så vil jeg påstå at mange vil huske våre vurderinger i sitt videre arbeid. Nå er vi i siget og vi vil ikke gi oss før Stortinget har fattet vedtak om Statsbudsjettet rett før jul.

Mye av ressursene denne uken har gått med på å forberede dokumenter til styremøte 26. oktober. I tillegg har vi forberedt oss på drøftemøte med Norsk Rikstoto mandag 22. oktober kl. 19.00. Det er i dette møte vi skal drøfte de viktigste rammebetingelsene for Norsk Trav i 2019. Utgangspunktet er utfordrende med bakgrunn i den økonomiske status ute på våre totalisatorbaner og bruttoomsetningen i Norsk Rikstoto så langt. Neste uke skal jeg komme tilbake til resultatet.

Ellers har jeg denne uken registret to forhold som jeg må innrømme plager meg. For det første har styret mottatt et brev fra en del travlag i området Midt-Norge Travforbund som ber om svar på problemstillinger omkring ny travbane på Malvik. Det inneholder spørsmål som kommer på et tidspunkt som ikke passer inn i den politiske behandlingen i Malvik Kommune. Vi må stole på hverandre hvis vi skal nå våre mål. Styringsgruppen i prosjekt «Nye Leangen», som regionens fremtidige arena, gjør et konstruktivt og målrettet arbeid. De setter «tæring etter næring» og er på stø kurs mot målet med Per Tronstad som hærfører. De gjør det som må gjøres, men foretar ikke investeringer i oppgaver som er unødvendige før sluttbehandlingen av KPA er avsluttet i Malvik Kommune.  Det andre forholdet som jeg vil nevne i forkant av Forbundskonferansen i Nord Norge er at noen forsøker å verve nye medlemmer via eksisterende medlemmer i andre lag innen NNTF. Dette er feil strategi, bruk heller ressursene på å få nye medlemmer inn i vår organisasjon. Det er det som gir oss styrke og tillit inn i fremtiden.

 Sist lørdag var jeg på Biri og det var en fantastisk dag med bare kaldblodsløp. Men det som var det store i situasjonen var alle de gode tilbakemeldingene om arrangementet Veikle Balder Cup. Det jeg hørte var unisont positivt. Gratulerer Veikle Balder.

I morgen lørdag skal jeg holde foredrag for Buskerud-, Vestfold- og Telemark Travforbund om status i Norsk travsport på Kongsberg, jeg gleder meg. Det viktigste for meg er signalene fra grasrota.

Neste uke vil også inneholde viktige møter der vi starter med §7. møte med Norsk Rikstoto mandag. Onsdag skal jeg spise en viktig middag med en Statsråd. Fredag er det styremøte i DNT og lørdag skal jeg delta på høstkonferansen for Hedmark-, Oppland-, Oslo og Akershus Travforbund. Der forventer jeg at jeg får mange interessante tilbakemeldinger fra grasrota, jeg gleder meg.

Ha en uforglemmelig weekend!

Hilsen 
Knut Weum 
Styreleder