Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  12.10.2018
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Da er fredagen her, og det er klart for en ny Corner med styreleder Knut Weum. 

Det ble selvfølgelig en skuffelse at statsbudsjettet ikke inneholdt noen signaler om endringer på statsavgiften. Det må vi ta med oss videre og vi kan ikke gi opp, det er slik lobbyvirksomhet er. Bare denne uken har vi gjennomført fire møter i Stortinget. Vi skal også i høring i næringskomiteen 16 oktober. Deretter følger finanskomiteen og kulturkomiteen. Målet er at forhandlingene i Stortinget skal løse opp situasjonen og flertallet hjelpe oss videre. Så langt har spesielt Høyere vært vanskelig å få på banen. Er det noen av oss som har gode kontakter i Høyre så bruk dem nå.

Omsetningen på spill er en katastrofe de siste ukene og vil prege vår situasjon fremover. Vi skal i drøftinger med NR om budsjetter 2019 den 22. oktober.  Det brukes mye ressurser på å forberede dette hos oss og vi får håpe rammebetingelsene blir å leve med.

Som nevnt sist uke er arbeidet med en ny inntektsfordelingsmodell i fokus. Styret har som målsetting å behandle et revidert forslag 26. oktober. Etter det vil det bli en runde med alle driftsselskapene. Minner om at dagens modell vil gjelde for 2019 men det er styrets mål at den nye modellen skal være sluttbehandlet så tidlig som mulig i 2019.

Norsk Trav AS som skal være spydspissen i all vår forretningsvirksomhet blir forsinket på grunn av tvisten mellom Norsk Rikstoto og Skatt Øst om merverdiavgift. Det som har innvirkning på våre veivalg er den såkalte fellesregistreringen som regulerer MVA for alle som er med. Hele denne ordningen er oppe til vurdering og resultatet her vil påvirke til dels utviklingen av Norsk Trav AS. Arbeidet med stillingsbeskrivelser og bemanning fortsetter som før og styret vil drøfte situasjonen i styremøte 26. oktober.

I morgen lørdag deltar jeg på Biri noe jeg gleder meg stort til. Det er mye unghester og fine spilleløp. Håper det kommer mye publikum og god stemning. Biri fortjener en slik markering av kaldblodshesten.

Sist fredag var jeg i oppsummeringsmøte om Nye Leangen. Styringsgruppen gikk gjennom alle høringssvarene og planla den videre utvikling. Dette arbeidet vil få en sentral plass i høstkonferansen for MNTF. På tross av Fylkesmannens innsigelser så ser ikke situasjonen verre ut enn at dette etter min oppfatning kan løses gjennom drøftinger mellom kommune og fylkesmann.

Søndag var jeg på ekstraordinær generalforsamling i Indre Salten Travlag. Det ble en trist affære, et lag med 25. registrerte medlemmer valgte helt nytt styre med en stemmes overvekt. I ettertid registrerer jeg at 13. medlemmer så langt har meldt seg ut. Hele prosessen har fulgt normale prosedyrer og vedtekter. Det som er synd er at slike interne splittelser i travet ofte bygger på antakelser og ikke fakta. For øvrig så er jeg glad for de positive signalene jeg mottar fra Nord Norge nå. Det medfører at vi i 2019 igjen kjører V75 i Harstad og opprettholder samme antall kjøredager som i 2018.

Søndag benytter jeg anledningen til å besøke Kingsland Oslo Horse Show i Telenor Arena. Her får jeg anledning til å møte flere politikere og det er viktig i disse dager.

Jeg ønsker alle en god weekend.

Hilsen 
Knut Weum 
Styreleder