Sammen om hesten - Ungdomssamlingen 2018

Skrevet av Marius Lundstein ,  10.10.2018
Artikkelbilde
Sammen om hesten - Ungdomssamlingen 2018. Foto: Kristine Johansen

Ungdomssamlingen 2018 var et samarbeidsprosjekt mellom Det Norske Travselskap og Norges Rytterforbund, med inviterte deltakere fra Norsk Jockeyklubb. I helgen var 50 ungdommer samlet på Starum. 

50 deltakere fra hele Norge deltok i helgen på ungdomssamlingen "sammen om hesten" på Norsk Hestesenter. Det er første gangen DNT, NRYF og NJ går sammen om et slik prosjekt. Samlingen bygget på intensjonen om at samarbeid mellom ulike hestesportgrener kan bidra til økt verdiskapning i hestesporten, og derav kom navnet "sammen om hesten". 

Torsdag 4. oktober var oppstart for samlingen. Deltakere hele veien fra Finnmark i nord til Agder i sør var representerte på samlingen, og vi brukte torsag kveld til å komme oss på plass på Starum. 

Fredag startet vi opp med informasjon fra de tre hestesportorganisasjonene og Norsk Hestesenter. Hestesporten i Norge er godt representert i hele landet, og er en betydelig verdiskaper i samfunnet. Om lag 16 500 mennesker blir sysselsatt gjennom hestenæringen, og den bidrar til en totalt verdiskapning på om lag 8 - 9 milliarder kroner årlig. Du kan lese mer fakta om hestesporten ved å trykke her.  Etter dette fikk vi besøk av Idun Rosenfeld. Idun er produktsjef i Fellesskjøpet og veterinær, og hun kom for å holde foredraget sitt "fôre hesten frisk". I tillegg tok hun status på stråforsituasjonen som vi har i 2018. 

Deretter stod Biri Travbane for tur. Her fikk vi informasjon om travbanen, møtte montèrytter Liv Pedersen og fikk omvisning på anlegget. 12 stykker fra NRYF og NJ ble trukket ut til å kjøre tandem i travbanen, noe som virkelig så ut til å falle i smak! "Dette var gøy" - var tilbakemelding fra Linnea Rist, medlem i NRYF. 

Lørdag ble alle deltakerne delt inn i 6 grupper som skulle rullere rundt på ulike stasjoner på Norsk Hestesenter. Disse stasjonene var; 1) smia med instruktør i hovslagerfaget, Lars Lysebråthen, 2) tilpasning av sal med instruktør Christien Kloos, 3) personlig fysisk trening for kusk og rytter med sprang-instruktør Hannde Dahl Lien, 4) travtrening med bruk av pulsbelte og laktatmåling, med instruktør i travfaget Jo Svenstad, 5) bandasjering av hestens ben med ridestudent Karina K. Robertsen og 6) hestevelferd med sjefsveterinær i DNT, Anne Wangen. Kort oppsummert ble det en kunnskapsrik dag med både teoretiske fremlegg og praktiske øvelser: 

Søndag var hestens eksteriør og temming av unghest i fokus. Fra Sverige kom eksteriørekspert Anders Järnerot. Järnerot delte teoretisk eksteriør-kunnskap om de ulike hesterasene, før det ble praktisk trening med bedømming av hester. Hanne Dahl Lien og Jo Svenstad holdt et spennende foredrag om temming av unghest. Begge instruktørene delte sine erfaringer med deltakerne, og diskuterte på tvers av grenene. Nyttige refleksjoner ble delt om hvordan de ulike grenene i hestesporten kan lære av hverandre. 

"Sammen om hesten" ble en samling med kompetansedeling på tvers av de ulike grenene, til inspriasjon og glede for alle som deltok. Vi har mye å lære av hverandre, og det ligger et stort verdiskapende potensiale i økt samarbeid mellom de ulike grene i hestesporten.  Vi ønsker å rette en takk til alle deltakerne for deres engasjement til å lære og utvikle seg, og samtidig deres ønske om å bli kjent med andre grener innen sporten. Gjennom gruppearbeid har ungdommene levert sine svar på hvordan vi innad i hestesporten kan samarbeide bedre, og vi gleder oss til å ta med oss dette videre. I tillegg vil vi få takke Norsk Hestesenter for godt opplegg.

Dette lover godt for fremtiden!