Strykningsfrist Svenske Kallblodsklassikern

Skrevet av Jane.,  19.10.2018
Artikkelbilde
Svenske Kallblodsklassikern

Strykningsfrist for femte og siste innskudd for årgang 2015 til den Svenske Kallblodsklassikern er 31.10.2018

Strykningsfrist for tredje innskudd for årgang 2016 til den Svenske Kallblodsklassikern er 30.11.2018.

Dersom du ønsker å stryke din hest må dette meldes innen strykningsfristens utløp til DNT. Strykning kan meldes til mail jane.johansen@travsport.no eller til telefon 46 43 30 73

Gjenstående årgang 2015

Gjenstående årgang 2016