Mangler ved premieutbetalingsfilen

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  12.10.2018
Artikkelbilde

Premieutbetalingsfilen for oktober - altså løps-og oppdretterpremier opptjent i Norge i september samt løpspremier fra utenlandske løp i august måned,  inneholder en større feil.

Feilen består i at deler av hesteeierpremiene opptjent i Sverige i august har ved en teknisk feil blitt utelatt fra månedens premieutbetalingsfil.

Vi beklager selvsagt det inntrufne og håper dette ikke skaper større problemer. De uteblivne premiene tillegges automatisk premiefilen for november. Ved eventuelle spørsmål utover informasjonen som her gis, bes man kontakte hesteeiernes fakturatelefon på 22 95 61 17.