Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  30.11.2018
Artikkelbilde
Knut Veum (foto: Hesteguiden)

Denne uken har vi hatt fokus på to viktig saker for Det Norsk Travselskap. Det er selvfølgelig rammer for premier, driftskostnader og administrasjonskostnader.

Dette og mer til utgjør våre budsjetter for 2019. Det vi kan fastslå etter styremøtet i Norsk Rikstoto på onsdag er at premiebudsjettene for 2019 vil bli lik de rammer vi har hatt i år. Det neste som skjer er at DNT styret skal gjennomgå detaljene i sitt møte 7. desember. Totalt kan vi fastslå at uten dramatisk nedgang i spillomsetningen i 2019 målt opp mot 2018, så vil rammene for vår totale drift i 2019 være å leve med.

Det andre som har vært positivt denne uken er at møtet med Statssekretæren i Kulturdepartementet ble en positiv overraskelse. Vi møtte en Statssekretær som hadde satt seg godt inn i hestesportens utfordringer, men ikke bare det, hun visste også i detalj hva som foregår i Stortinget for tiden. Etter dette er det lett å konkludere med at partiet Høyre sitter på nøkkelen til å medvirke til løsningen omkring den urettferdige Statsavgiften. Jeg gjentar med alvor i stemmen – alle som kjenner høyrepolitikere på alle nivåer, det er nå det gjelder å gjøre innsats for fellesskapet!  

Uheldig nok har også denne uken inneholdt lekkasjer fra interne møter og i saker som ikke er styrebehandlet av DNT styret. Dette hadde jeg ikke tatt opp hvis det hadde vært et engangstilfelle. Dette er nok et tilfelle i en rekke hendelser denne høsten. Slik kan vi ikke fortsette hvis vi skal oppnå en sterkere posisjon i samfunnet. I tillegg så gjør slike lekkasjer noe med samholdet og respekten for hva hver enkelt av oss har oppgaver på vegne av medlemsmassen. Dette gjør at styret kommer til å drøfte situasjonen på styremøte 7. desember. Styret må gjennomgå alle rutiner og vurdere de endringer som er nødvendig.

Vi har også denne uken gjennomført møte med alle driftsselskapene sammen med Norsk Rikstoto. Her var selvfølgelig budsjettene for 2019 i sentrum. De fikk også innsyn i en foreløpig plan om hvordan en endret fremtidig finansieringsmodell drøftes. Modellen vil ikke ha innflytelse over de faste elementene ovenfor banene. Når det gjelder de variablene er ikke de helt på plass, men i tider med nedgang i spillet kan vi nok slå fast at de finansielle rammene blir tilnærmet lik 2018. Endringen er et resultat av den nye konsesjonen som gir oss større frihet og ansvar for egen situasjon, men samtidig også mer avhengig at vi målrettet arbeider for økning i spillet på alle nivåer.

Ovenfor banene fikk de også en orientering om prosjektene «Back to Track» som skal ledes av DNT i samarbeid med Norsk Rikstoto. Hovedmålet er mennesker tilbake til banene. Remy Nilson ga forsamlingen et kåseri med bakgrunn i sin erfaring. Et kåseri der jeg tror mange fikk opplevelsen av at fremtiden er lysere for bransjen enn det vi til daglig diskuterer. Dette har torsdagens TGN en mer detaljert omtale av.

Debatten om ponni løp har dukket opp igjen i brede kretser. Med utgangspunkt i hva jeg sa på Generalforsamling 2018 så er det klart at noen kan oppleve at det er glemt. Det er det ikke og jeg vil stå på sammen med styre for at fremtiden for satsing på ponni skal prioriteres. Likevel må vi være realistiske. For det er slik som i alle andre bransjer, våre inntektskilder må prioriteres. Når de meldingene jeg får tilbake etter møte med de ponniansvarlige Aksel Jensen helgen så var det med få unntak enighet om at planlagte opplegg var greit. Det er derfor overraskende at organisasjonsleddene etter et slikt møte fremmer andre synspunkter som jeg mottok i går. Vi skal ta det inn på styrebordet, men jeg må be om at vi ser helheten når vi engasjerer oss på et utvalgt område. Konklusjonen må bli at vi skal prioritere ponni og det mener jeg at vi gjør når ponni får plass som løp nr. 1. hver lørdag kl. 13.50.

I dag fredag reiser jeg til Paris etter invitasjon fra LeTrot for å representer Norge. Her er det fokus på franske hester i alle europeiske land; resultater, oppdrett og bruk av franske hingster i hvert enkelt land. Det vil også sikkert bli diskusjoner om hvordan presidiet i Europeisk Travuninon skal se ut etter generalforsamling siste weekend i januar 2019.

Ha en god helg i det jeg ønsker Klosterskogen lykke til med V75 lørdag.

Hilsen

Knut Weum
Styreleder