Weums Corner

Skrevet av styreleder Knut Weum,  16.11.2018
Artikkelbilde
Weums Corner - Foto; Hesteguiden.com

Da er fredagen her, og det er klart for en ny Corner med styreleder Knut Weum. 

Denne uken startet med at Senterpartiet la frem sitt alternative statsbudsjett på mandag. For oss var det store at de tok ansvar for våre fremtidsrammer og fremmet forslag om å fjerne totalisatoravgiften i 2019. DNT vil uttrykke et stort takk til det første partiet som tok tak i denne saken. Det kommer ikke våre medlemmer til å glemme. Selv om det ser vanskelig ut å få flertall for et slikt forslag på kort sikt, så er det en milepel at noen i politikken forstår det urettferdige ved at vi ikke blir likebehandlet med annen idrett. Et navn er viktig for meg å trekke frem her for sitt arbeid og påvirkningskraft, takk skal du ha Ole Andre Myrvold.

Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett og de åpnet også for å gjøre noe med vårt avgiftsspørsmål. De valgte en annen strategi og fremmet en senkning på 20 millioner kroner pr. år over tre år. De skal også ha en takk for sin forståelse av hvor viktig det nå er for å sikre hestesportens fremtid med sine 16.500 årsverk. Det skal heller ikke glemmes at disse partiene aldri over tid svikter hvis de først har gått inn i saken og ønsker endring. Historien forteller oss det. Det er andre partier som har fått den samme faktainformasjonen, men som så langt ikke har reagert. Det er andre partier som har fjerning av avgiften i sitt partiprogram, men som fortsatt ikke har støttet oss. DNT og resten av hestesporten kommer ikke til å gi seg før vi har fått gjennomslag over hele linjen.

Til slutt i denne sammenhengen er det viktig for oss å takke for den innsatsen støttegruppen for hestesport på Stortinget har bidratt med der Stein Erik Lauvås er leder.

Hestesportens Næringssekretæriat som for tiden består av Ann Gina Fredriksen og Margrete Dysjaland har på Facebook så langt denne uken hatt 9198 besøk og 47 som har delt dette. Gratulerer jenter - stå på videre, vi seirer til slutt!

Denne uken er en langsiktig og omfattende arbeidsøkt rundt planprogrammet for Bjerke avsluttet gjennom innsendelse av første utkast til Oslo Kommune i dag fredag. Det skisserer en utviklingsplan for Bjerkeområdet helt frem mot 2030. Jeg vil komme tilbake til dette så snart vi har en god 3D modell som viser hvordan morgendagens Bjerke rent travteknisk vil bli seende ut.

Denne uken er vi også godt ut på oppløpet med budsjetter og premiematriser. Det gjenstår en del detaljer å drøfte men målet er å ha alt klart til møtet med alle banenes daglige ledere 22. november. I dette møte vil vi også drøfte med banene på hvilken måte vi skal få opp informasjons- og faktaflyten i organisasjonen, slik at vi ikke får ting ut på «ryktebørsen» som kun skader oss og ikke bygger på fakta. Hele organisasjonen må hjelpe hverandre i denne sammenheng.

I dag fredag skal jeg ha samtaler med noen utvalgte personer som har en kompetanse som vi gjerne skulle ha inn i vår organisasjon fordi den ville styrket oss ytterligere ovenfor myndighetene og intern fremdrift.

LØRDAG er en stor dag for travfolket i Norge, det er Axel Jensens minneløp med en rekke gode hester og et kjempefint rammeprogram. Når dette skrives meldes det også om strålende vær på lørdag. Jeg håper jeg ser mange travvenner på tråkka denne dagen.

Det er også viktig å nevne at det skjer positive ting oppe i nord. Harstad Travpark har utvidet åpningstidene for kryss spill på onsdager og lørdager hvis det ikke er totalisatorløp på banen. Det har medført at baneomsetningen har økt med 90% så langt i år kontra tallene i 2017. Gratulerer - det viser at små tiltak gir gode utslag. Her er det flere som kan bidra over hele landet.

Vi sees på Bjerke lørdag, god helg!

Hilsen
Knut Weum
Styreleder