Revidering av avlsplan for kaldblodshester

Skrevet av Susanne Lindberg,  07.11.2018
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Avlsplanen for kaldblodshester er et svært viktig verktøy for utviklingen av kaldblodsrasen.

Nå er vi i gang med en revideringsprosess for Avlsplanen som skal tre i kraft fra 2020. Nå sendes planen ut på høring i hele organisasjonen.

Avlsplanen går ut på høring til alle travforbund og travlag, samt til samarbeidende organisasjoner. I tillegg legges dokumentet ut til en åpen høring. Det betyr at alle kan sende inn høringsinnspill, men det anbefales å ta det via sitt travlag/travforbund. Høringsfristen er satt til fredag 11. januar. Høringsinnspill kan sendes til tron.gravdal@travsport.no

Spesielt fokus i denne revideringen er utfordringene vi har knyttet til innavlsproblematikk.

Dette er Avlsplanens avlsmål; Målet med avlsarbeidet er å bevare og videreutvikle en konkurransedyktig sunn og frisk travhest ved å forbedre hestenes travprestasjon, holdbarhet, eksteriør med vekt på rasetype, håndterbarhet/lynne, fruktbarhet samt motvirke en for stor innavlsgrad.

Her finner du hele høringsnotatet.