Ønsker flere kvinner og ungdom i politikken

14.11.2018
Artikkelbilde

Valgkomitéen i DNT inviterer alle forbund og lag til å foreslå kandidater til styret samt tilknyttede komitéer. Komitéen oppfordrer spesielt kvinner og ungdom til å stille til valg.

Valgkomitéen er godt i gang med sitt arbeid frem mot generalforsamlingen i DNT lørdag 27. april 2019. Komitéen består av Tom Rune Bratlien, Inger Louise Dølvik, Gyri Kaasin, Elin Lode og Hans Tronstad (leder).

I generalforsamlingen neste år skal det foretas valg av styre i DNT i tillegg til følgende komitéer: Kontrollkomité, avlskomité (både varmblod og kaldblod), domskomité, appellkomité, lovkomité og påtalekomité (ny).

Styret

I styret i DNT er følgende representanter på valg:

Knut Weum (leder)                                                  ønsker gjenvalg

Ingolf Herbjørnrød (styremedlem)                           ønsker gjenvalg

Mia Gretland (første varamedlem)                          ønsker gjenvalg

Espen A. Schem (andre varamedlem)                    ønsker gjenvalg

Jan Kristian Øverdal (tredje varamedlem)              ønsker gjenvalg

Også i de tilknyttede komitéene er både medlemmer og varamedlemmer på valg. Les mer om hvorvidt medlemmene ønsker gjenvalg HER

Kvinner og ungdom

Involvering og engasjement blant medlemmene er en ledesnor i valgkomiteens arbeid. Derfor oppfordrer vi alle lag og forbund om å gjøre opp sin mening om hvem som bør bekle de ledige vervene. Vi henstiller til å fremme forslag med en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens tilknytning til travet samt kandidatens bakgrunn for øvrig.

Det er spesielt ønskelig med forslag på kandidater under 26 år, jfr. §4.2 i Lov for DNT. Valgkomitéen ønsker også å rekruttere flere kvinner til neste års valg.

Frist for å fremme forslag er satt til 1. februar 2019. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder på e-post. Adressen er: hanstronstad@gmail.com

Valgkomitéen vil deretter vurdere alle innkomne forslag sammenholdt med tillitsvalgtes tilbakemeldinger samt valgkomitéens egne vurderinger og forslag. Innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 25. mars 2018.

Imøteser stort engasjement!

Steinkjer, 13. november 2018

På vegne av valgkomiteen

____________________________

Hans Tronstad, leder valgkomitéen