Løpsbulletinen for januar og februar 2019

Skrevet av Tron Gravdal,  29.11.2018
Artikkelbilde
Løpsbulletinen for januar og februar 2019 er nå klar.

Løpsbulletinen for januar og februar 2019 er klar. Du kan allerede nå lese nettutgaven her.  

Da har vi produsert den første løpsbulletin for 2019. Planleggingen av de to første månedene blir ofte gjort med en del uavklarte saker. Det er fortsatt en måned til budsjettene for neste år endelig vedtas, og det betyr at vi ikke riktig vet hvor mange premiekroner vi har å forvalte i det nye året. Dermed blir det til at vi må kjøre «business as usual» i de to første månedene.

Terminlisten for 2019 er vedtatt med 466 løpsdager. Det er syv løpsdager færre enn i 2018. I hovedsak er reduksjonen tatt som lunsjtrav i perioden juli og august. V75-oppsettet ligner veldig mye på det vi kjenner fra i år. Noen justeringer i storløpslisten vil det bli. De felles V75-omgangene med Sverige blir som de har vært i 2018, med unntak av omgangen som ble avviklet på Eskilstuna i november - som var en unntaksomgang.

Årets første måneder kan være en utfordring hva gjelder hestemateriell. På vinteren har vi dog liten lyst til å fjerne løpsdager fra terminlisten. Ukens lunsj-trav i januar, februar og mars går på torsdager, og løpene tilbys som Dagens Rett i Sverige som ikke har egne stevner i dette tidsrommet. Det kjøres heller ikke stevner på lørdagskvelder i Norge før i slutten av mars. Vi vil jo også vente i det lengste før vi har kvelder uten travstevne i Norge. For å komme gjennom vintermånedene på en god måte er det viktig at alle aktuelle hester har et brukbart løpstilbud. For å sikre oss noe bedre der legges det i denne bulletinen opp til noe mer delingsløp enn tidligere. Selvsagt supplert med «normal» løpsutskriving slik vi kjenner den. Forhåpentligvis vil det gi et godt løpstilbud til de fleste. Som jeg var inne på innledningsvis er ikke budsjettene vedtatt når denne bulletinen trykkes, og vi har ikke rom til å øke premiematrisen. Veldig positivt er det da at flere baner vil egenfinansiere breddepremiering i vinter.

Fra nyttår blir det også endringer i gjennomføring av innmelding og starterklæring. Fra og med løpsdagen 1. januar 2019 foretas dette fra et felles sekretariat. Deler av sportsavdelingene i DNT og på Bjerke Travbane slås sammen og utgjør det nye sekretariatet. For de aktive blir det ikke så store endringer. Alle henvendelser skal nå gjøres til samme telefonnummer – 22 95 61 25. Etter planen skal man her møte på en undermeny som skal videresende deg til den banen du skal starterklære til.

Noen endringer planlegges for løp i V75 og i divisjonssystemet. Som de fleste har blitt kjent med innførte vi sist vinter en begrensning på hvor lenge det kunne være siden sist start, om en hest skulle være startberettiget i V75. Bakgrunnen for denne regelen er at spillerne i hovedproduktet ikke skulle måtte forholde seg til hester som har vært veldig lenge borte fra løpene, og således er ekstra vanskelige å vurdere dagsformen på. Regelen her var at hest som skulle delta i løp utskrevet som V75-løp ikke skulle ha vært borte fra løpsbanen i mer enn 10 uker. Vi har dog opplevd at denne regelen har fått noen uønskede effekter, og velger således å utvide perioden til 26 uker – altså et halvt år. Vært å merke seg er at denne regelen kun gjelder for løp utskrevet for å inngå i V75-spillet på lørdager, og ikke på onsdags-V75’en som begynner i desember.

Den andre endringen for divisjonssystemet vil først gjelde fra meeting nummer 2. Da vil vi justere divisjonsgrensene noe opp. De nye divisjonsgrensene kan du lese i en egen annonse på side 28 (og 38) Meeting 2 begynner ikke før i mai – så her har man god tid til å tilpasse seg, og grunnlagsjusteringene er heller ikke voldsomme.

Når disse linjer skrives er vi på full fart mot julemåneden, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god og fredfull juletid.

 Løpsbulletinen for januar og februar 2019 får du ved å trykke her. God lesning! 

Tron Gravdal, Sports-/avlssjef DNT

E-mail: tron gravdal@travsport.no