Avvikling av løpsdager uten defilering

Skrevet av Sportsavdelingen,  05.11.2018
Artikkelbilde

Som et prøveprosjekt vil samtlige løpsdager utenom V75-stevner gjennomføres uten defilering i november og desember. I den forbindelse er det gjort endringer i retningslinjene for gjennomføring.

Endringene innebærer følgende:

  • Nedtellingen til start i nytt løp settes i gang på 8 minutter (tidligere 7 minutter).
  • Den obligatoriske prøvestarten som skal avlegges for stevneveterinæren skal gjennomføres i tidsrommet fra fem (5) til to (2) minutter til start.
  • Løpsbanen stenges for oppvarming til senere løp på fem (5) minutter igjen til start.
  • Etter annonsering av ett (1) minutt til start skal prøvstarter på startsiden av hensynet til sikkerheten begrenses til kun å gjelde tilfeller der stevneveterinæren ber om det. Dersom en ekvipasje må tilbake for ny prøvestart, skal denne avvikles i førstespor for å unngå kollisisjoner med ekvipasjer som er på vei til startstedet.

Revideringen endrer ikke på den grunnleggende forutsetningen om at ekvipasjene, innenfor rammene som fremkommer av retningslinjen, gis frihet til å kjøre/ri ut i løpsbanen på det tidspunktet man selv ønsker. Det er også mulig å avlegge flere prøvestarter, men det er viktig å huske på at den obligatoriske prøvestarten må avlegges i tidsrommet fra fem til to minutter før start. Denne prøvestarten skal avvikles i tilnærmet konkurransefart til stevneveterinæren er passert, og på publikumssiden av banen. 

Endringen trer i kraft fra og med onsdag 7.november 2018, i forbindelse med løpsdagen på Bjerke Travbane.

Retningslinjer for avvikling av løpsdager uten defilering.