Kjennelse i Karin Hauge saken

Skrevet av Avdeling for Hestevelferd,  02.03.2018
Artikkelbilde

DNTs Domskomité avsa 28.februar 2018 dom i saken mot Karin Hauge, som kjennes skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) pkt. c).

Hauge idømmes NOK 10 000,- i bot samt 18 måneders tap av retten til å inneha lisens. Utelukkelsen har trådt i kraft med umiddelbar virkning.

I forbindelse med at Hauge har fått sin lisens inndratt, er også alle treneravtaler knyttet til lisensen stoppet. Hesten Cornetto Man er med hjemmel i Løpsreglementets § 7-3 strøket til Jarlsberg i kveld, fredag 2.mars.

Kjennelsen kan leses i sin helhet her.