Egenkontroll av utstyr

Skrevet av Avdeling for Hestevelferd,  08.03.2018
Artikkelbilde

Utstyr som ikke tåler påkjenningen det innebærer å delta i et travløp utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for både to- og firebeinte utøvere. Hestens ansvarlige trener plikter å påse at alt utstyr er i forsvarlig stand.

For at utstyr som benyttes i forbindelse med travløp (og trening) skal kunne tåle den påkjenningen det utsettes for må det ivaretas på en god måte og kontrolleres jevnlig. Slitt eller dårlig vedlikehold utstyr, eller utstyr som er feil tilpasset hesten, medfører både en sikkerhets- og dyrevelferdsmessig risiko.

Hestens ansvarlige trener skal ha gode rutiner for jevnlig å kontrollere det utstyret som hesten bruker i travløp. Alt utstyr skal sees over, men spesielt viktig er det å sjekke at bitt, tømmer, gjord, ryggstykke og sulky er i forsvarlig stand.

Ved egenkontroll av hestens bitt er det svært viktig å se etter skader som slitasje, sprekker eller vridning på metallet. På bitt som er kledt med lær eller gummi er det ekstra viktig å forsikre seg om at stålkjernen i bittet er intakt.
Husk at det å slippe/miste bittet i betonggulv e.l., kan medføre strukturendringer i det rustfrie stålet, som igjen kan svekke bittets tåleevne ved bruk i trening eller løp.

På tømmene er det viktig å sjekke at læret er uten slitasje eller skader og at sømmene er hele, spesielt i skjøter og overganger, samt rundt spennene. Den enden på tommen som festes i bittet skal være forsterket med en ståltråd-/plate som stiver av læret i en "J-loop".

Som alt annet utstyr holder også sulkyen seg bedre med regelmessig rengjøring og vedlikehold. For sulkyer med tredrag er det viktig å kontrollere at limtreet ikke sprekker opp eller angripes av råte. Dragene er spesielt utsatt for råteskader ved innfestingen i metallet.
Husk også å jevnlig kontrollere at fester og bolter sitter godt og at de ikke er utsatt for rustangrep. Dette gjelder også for feste av sidestenger.

Svensk Travsport har laget en nyttig video for egenkontroll av utstyr som kan sees her.