Ungdomstravet i utvikling

Skrevet av Marius Hoel Lundstein,  11.06.2018
Artikkelbilde
Prosjekt Ungdomstrav var samlet til en ny ledersamling under OGP-helgen. Foto: Cecilie H. Andersson

Fredag 8. juni til lørdag 9. juni arrangerte DNT en ny ledersamling for ledere/ansvarlige av forbundsvise ungdomsforeninger. 

I ferbuar 2018 arrangerte DNT sin første ledersamling for ledere/ansvarlige av de forbundsvise ungdomsforeningene. Ideèn med denne typen samlinger er å bidra til kompetanseutvikling, men også skape et sosialt fellesskap for de som arbeider med rekruttering i forbundene. 

I helgen som var ble en ny samling holdt, og engasjerte deltakere fra alle etablerte foreninger i Norge deltok. 
På første dag av samlingen var status for foreningene. strategisk analyse og målrettet planføring blant temaene på agendaen. Ungdomsforeningene kan fortelle om en bra utvikling i de ulike forbundene, og mange spennende tiltak er under iverksettelse. Det er noe forskjeller på hvor godt etbalert de ulike foreningene er, og man står slik sett på "ulike steder i løypa". Samtidig finnes det en god oppfattelse av det forbedringspotensialet som finnes hos den enkelte, og dette er en viktig kvalitet for det fremtidige rekrutteringsarbeidet. 

Rekruttering er et populært ord, og det brukes i mange sammenhenger der man forestiller seg en ønsket tilstand. Under første ledersamling i februar var fokuset rettet mot "det store bildet". Hva skal til for at vi blir flere i travsporten? Og hvordan skal vi beholde de medlemmene vi allerede har? Visjonære refleksjoner og holdninger er viktig. Det får en til å rette fokus mot en bedre fremtid. Alikevel kan visjoner bli for store, og det kan gjøre at man ikke evner å operasjonalisere det ned i de enkelte tiltak som faktisk må til. 
Ungdomsforeningene er enige om at vi skal tenke stort. Samtidig er det to sentrale aspekter som vi anser som viktige for å skape en ønsket rekrutterings-tilstand. Først og fremst må vi arbeide med målsettinger som er etterprøvbare og tilpasset den enkelte ungdomsforening. Vi ønsker at målene skal være SMARTE; altså spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidfestet. 
Det andre aspektet er bevisstheten om et individuelt fokus. Det som er rett for et forbund, behøver ikke være rett for et annet. Lederne av foreningene har gjort en god jobb med å forstå seg på de faktorerer og muligheter som ligger i deres forbund. 
Under samlingen utøvet vi strategiske analyser og planføringer ved hjelp av analysemetoden SWOT. Dette ble videreført ned i en konkret tiltaksplan. Bakgrunn for dette var nettopp å trene på å utøve de to aspektene; realistiske mål og individuelle tiltak. 

Andre dag av samlingen var rettet mot personlig utvikling og kommunikasjon. Med oss på laget hadde vi daglig leder i Fønix Kompetanse, Kristin Haftorn Johansen. Kristin sitt spesialfelt er motivasjon av ansatte og videreutvikling av mennesklige ressurser.
Kristin ga oss  et kurs hvor vi ble bedre kjent med hverandre og oss selv. Gjennom praktiske øvelser, oppgaveløsning og plenums refleksjoner ble ble vi trent på forståelsen av våre sterke og svake sider, hvordan man evner å motta og gi tilbakemeldinger, samt hvilke faktorer som bidrar positivt inn i et samspill med andre mennesker. 
Det er spennende å bli kjent med seg selv som menneske, og gjennom mye latter og glede fikk vi god og nyttig kunnskap av Kristin. 

 

Ellers var Norges største internasjonale travløp på Bjerke søndagen, Oslo Grand Prix. Det var mange unge mennesker å se på "tråkka" , og det er gledelig for Norsk travsport. Representanter fra ungdomstravet var selvfølgelig tilstede, og blant annet hadde foreningen i Midt-Norge med seg en gruppe på 15 personer. 

 

 

DNT takker igjen for en flott ledersamling! Det er inspirerende å jobbe med så engasjerte personer. Sammen gjør vi hverandre sterke, og vi ser frem mot å utvikle ungdomstravet videre i tiden som kommer.