Ponnilandsleiren 2018 avlyses

Skrevet av Det Norske Travselskap,  18.06.2018
Artikkelbilde

Det omfattende utbruddet av Salmonella i hestemiljøet har medført at DNT har besluttet å avlyse Ponnilandsleiren som skulle vært arrangert på Momarken Travbane 22. – 24. juni 2018.

I tillegg avlyses alle andre arrangement enn totalisatorløp den førstkommende uken.

Fakta om situasjonen vedr. utbruddet av Salmonella-bakterien er at det p.t. er påvist smitte på totalt 11 staller fra både trav- og ridemiljøet, og grunnet mistanke om smitte er hester i ytterligere 11 staller prøvetatt. Et stort antall staller er båndlagt som følge av smitte eller mistanke om smitte, hvilket medfører at ingen hester kan reise ut eller inn fra disse stallene. Selv om ingen av de smittede hestene har vist kliniske tegn på sykdom, er situasjonen alvorlig fordi Salmonella kan smitte til husdyr i primærnæringen, og til mennesker. Den påviste type av Salmonella er i tillegg multiresistent mot antibiotika.

Denne situasjonen medfører at det ansees for risikabelt å samle et større antall hester/ponnier og mennesker på et begrenset område når man ikke har tilegnet seg full oversikt over mulige kontaktpunkter mot smittede hester. På nåværende tidspunkt er det svært viktig at travsporten viser ansvarlighet med tanke på mulig smittespredning, og hovedfokus må være å sikre videre avvikling av totalisatorløp som er den primære inntektskilden for all aktivitet innen travsporten.

Med bakgrunn i at den oppståtte situasjonens alvorlighetsgrad og at den på tidspunktet for beslutningen om avlysning fremdeles er uoversiktlig og uavklart, har DNT i dag besluttet å avlyse eller utsette all annen aktivitet enn totalisatorløp innen travsporten. Det er med beklagelse vi meddeler at denne beslutningen også omfatter den forestående Ponnilandsleiren, som skulle vært avviklet på Momarken førstkommende helg. I samråd med arrangøren vil DNT se på muligheter for å avvikle dette arrangementet, eller tilsvarende arrangementer, på et senere tidspunkt.

I tillegg til Ponnilandsleiren vil DNT den førstkommende uken avlyse/utsette alle andre arrangement enn totalisatorløp, så som lokalkjøringer, regionale premiekjøringer, rutineløp etc. Det vil fortløpende bli vurdert stansing av slike arrangement frem til situasjonen er under kontroll.
Avgjørelsen er forelagt Mattilsynet, som støtter DNTs beslutning.