Hesten som ressurs

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  04.06.2018
Artikkelbilde
Illustrajonsfoto. Foto: Hesteguiden.com

Regjeringen har i samarbeid med hestenæringen utviklet en nasjonal hesteveileder. Veilederen  skal synliggjøre og videreutvikle den samfunnsnytten og næringspotensialet som er i hestesporten. 

Hestesporten- og næringen skaper arbeidsplasser. Om lag 16 500 personer er sysselsatt gjennom hestesporten og totalt så bidrar den til en verdiskapning i samfunnet på om lag 8 til 9 milliarder kroner årlig. Samtidig finnes det er stort potensiale for en større verdiskapning. Hestenæringen har derfor sammen med Regjeringen utviklet en ny nasjonal hesteveileder. 

"Hesten sin posisjon i Norge er i endring, og vi må derfor legge til rette for næringen på en mye mer variert måte. Hest kan skape lønnsomme arbeidsplasser i distrikta. Denne fremtidsretta veilederen vil bidra til å øke verdiskapingen i næringa og lette på samarbeidet mellom kommunene og hestenæringa", sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Målet med denne veilederen er å gi et bilde av det norske hesteholdet slik det fremstår i 2018. Deretter er intensjonen at veiledningen skal være et viktig verktøy for offentlige ansatte og hestebransjen selv. Veilederen er spesielt rettet mot landets kommuner, ettersom det er i kommunene den detaljerte samfunnsplanleggingen foregår, og fordi kommunene er aktuell som kjøper av hestebaserte tjenester. Veilederen inneholder faktabasert informasjon, praktiske eksempler, kontaktinformasjon og lenker til aktuelt regelverk. Man håper at veilederen vil styrke hesteholdet til det beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette for næringsutvikling i kommunene. 

 

Du kan lese "Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling" ved å trykke her.