Presentabelt antrekk på løpsdager

Skrevet av Hanne Sæbø,  27.07.2018
Artikkelbilde

I henhold til Løpsreglementets § 2-4 skal alle som varmer opp hester i løpsbanen (inkl. indre bane) og/eller møter på oppsamlingsplass ikle seg presentabelt antrekk. Hva innebærer det og hvorfor?

Løpsdager er travsportens festdager!
På disse dagene gis sporten anledning til både å vise frem de fantastiske hestene våre, samt å presentere den spenningen, gleden og lidenskapen det innebærer å være en del av travsporten.
Slike anledenninger må sporten bruke til å fremstå på beste mulige måte, og én del av dette handler om at vi alle må være bevisste på å kle oss egnet og presentabelt når vi skal på travkjøring.

Lisensbestemmelsene sier at lisensierte kusker /ryttere skal holde sine drakter i orden til enhver tid. Dette innebærer eksempelvis at drakten skal være ren og vedlikeholdt.

For andre som kjører/rir hester i løpsbanen (medregnet indre bane) eller på oppsamlingsplass gjelder at det skal benyttes presentabelt antrekk. Her oppstår gjerne spørsmålet om hva som er å anse som presentabelt antrekk, da vi mennesker har ulik oppfatning av estetikk.

DNT har i samarbeid med funksjonærgrupper utarbeidet noen minimumskrav til hva som er akseptabel påkledning ved kjøring/ridning av hester i løpsbanen eller på oppsamlingsplass:

Først og fremst skal klærne være rene og i orden. I en slik sammenheng tas det selvsagt hensyn til vær- og baneforhold. Videre skal klærne være skikkelig påkledd og gjenknepet slik at vi unngår blafrende jakkeslag etc.

Denne sommeren har store deler av landet opplevd en langvarig varmebølge langt utover det normale. Det er forståelig at det er fristende å lette litt på antrekket, men ved oppvarming av hest i løpsbanen og/eller ved oppmøte på oppsamlingsplass skal det benyttes lange benklær (over knærne), i tillegg til at overkroppen (torso) skal være tildekket.
Til tross for varmen tillates det altså ikke å kjøre/ri hester i løpsbanen, på indre bane eller oppsamlingsplass i bar overkropp eller eksempelvis kun ikledd en bikinioverdel.

Utover de krav som fremkommer av reglementet oppfordrer vi alle som aktivt deltar på et stevne (trener, oppasser, andre medhjelper etc.) til alltid å fremstå presentabelt antrukket, også i anledninger som ikke dekkes direkte av Løpsreglementet og utover de minimumskrav som fremkommer her.
På den måten kan hver og en av oss bidra til at våre festdager fremstår akkurat så flott som travsporten fortjener.