B-prøven er positiv

Skrevet av Anne Wangen,  20.07.2018
Artikkelbilde

B-prøvene fra Urlo Dei Venti er ferdig analysert og bekrefter funnet av triamcinolonacetonid i A-prøvene.

Som for A-prøvene viser B-prøvene funn av triamcinolonacetonid i både blod- og urinprøven.

Så snart saken er ferdig utredet vil den bli oversendt Skandinavisk Dopingkomité for videre håndtering, og Urlo Dei Venti vil bli korrigert for resultatet i Oslo Grand Prix.