Strykningsfrist Kriteriet og Derby

Skrevet av Jane Kathrin Johansen,  19.01.2018
Artikkelbilde
Karmland Anna - vinner av Norsk Travkriterium hoppeavdeling 2017.Foto:Terje Andersen

Vi minner om at strykningsfristen for Kriteriet og Derby er 31.januar 2018. Dette gjelder for årgangene 2016 og 2017.

Terminvarsler og innmeldingsbevis er i disse dager sendt til alle eiere av innmeldingsberettigede hester.

Strykninger må meldes skriftlig med signatur fra ansvarlig eier innen 31. januar 2018, og kan sendes pr post eller e-post. Dersom du har mulighet til å scanne eller ta bilde av strykningen og sende på e-post, vil vi anbefale dette.

Dersom du likevel ikke har mottatt terminvarsel/innmeldingsbevis men ønsker å stryke hesten din - kan du notere hestens navn, hvilket løp den skal strykes fra, signere og sende inn.

Vær oppmerksom på at terminvarsel/innmeldingsbevis er sendt til den eieradressen vi har registrert i vårt system, husk å melde adresse-endring til oss dersom du har byttet adresse.

Ved eierskifte skal terminvarsel/innmeldingsbevis oversendes ny eier.

Strykninger kan sendes til:

Post: Det Norske travselskap, PB 194, Økern, 0510 Oslo

E-post: jane.johansen@travsport.no eller sporten@travsport.no