Pressemelding i Souloy-saken

02.01.2018
Artikkelbilde

Le Trot har sendt ut følgende pressemelding gjeldende status i dopingsaken mot travtrener Fabrice Souloy.

Den originale pressemeldingen (på fransk) fra Le Trot kan lastes ned her.

Norsk oversettelse av pressemeldingen følger under:

En anmodning om forlengelse av de godkjenningene som Fabrice Souloy har til å trene og delta i løp, er blitt forelagt for banedommernemnden for det franske travselskapet (SECF), og ble mottatt 22. desember i fjor.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 94 i regelverket for travsport (Code des courses au trot) er det igangsatt en granskning.

Banedommernemnden for det franske travselskapet ønsker blant annet å innhente en uttalelse fra innenriksdepartementet i samsvar med bestemmelsene i gjeldende dekret. Dette på grunnlag av de beslutningene som de norske travmyndighetene har fattet når det gjelder Fabrice Souloy, og som offisielt ble oversendt nemnden 21. desember 2017.

Nemnden er for øvrig kjent med at en sak med lignende faktagrunnlag pågår i Sverige, og at det per dags dato ikke foreligger endelig dom.

Banedommernemnden for det franske travselskapet vil først ta en avgjørelse på den forelagte anmodningen når den påbegynte granskningen er avsluttet.

 

Paris, 31. desember 2017