Organisasjonsprosjekt

Skrevet av Administrasjon og kommunikasjon,  09.01.2018
Artikkelbilde

Organisasjonsprosjekt for travbanene Forus, Sørlandet og Bergen

Styret i DNT har gitt nestleder Trond Olav Salte fullmakt til kartlegge mulighetene for en regionmodell for banene Forus, Sørlandet og Bergen. Det er blitt nedsatt en prosjektgruppe som har påbegynt dette arbeidet. Initiativet skal resultere i minimum to forslag til fremtidig organisering og fremlegges for styret i DNT denne våren.

Prosjektgruppen legger opp til en balansert og konstruktiv tilnærming til oppgaven, som skal sikre at flere ulike perspektiver på mulighetene løftes frem. Prosjektet omfatter både kostnads- og inntektssituasjonen samt organisering av driftsselskapene. En sentral komponent i denne prosessen er inkluderingen av størstedelen av medarbeiderne i de tre berørte driftsorganisasjoner i et strukturert forløp for å avdekke potensialet for nye regionsaktiviteter.

Prosjektgruppen er opptatt av å ivareta lokale interesser og individuelle medarbeidere i beslutningsgrunnlaget. Det understrekes at oppbyggende og konstruktive tiltak, særlig tilknyttet kjernevirksomheten, veier tungt i vurderingen av alternative muligheter for å styrke den nåværende posisjonen.

Vennlig hilsen

Trond Olav Salte