Endringer til løpsdagen i Harstad 21/1

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  04.01.2018
Artikkelbilde

Med bakgrunn i svak innmelding og startlyst til løpsdagen i Harstad 7/1 har involverte parter besluttet å endre løpsproposisjonene til løpsdagen den 21/1 i håp om at dette kan få en ønsket effekt.

Den besluttede endringen blir å regne som en "syretest" på hva som er av tilgjengelig hestemateriell tilknyttet Totonor. Med denne tilnærmingen proposisjonsmessig så kan ingen på forhånd si at man ikke har løpstilbud/mulighet til å melde. Men merk at etteranmeldinger altså ikke tillates.

Følgende proposisjonstekster er det derfor som gjelder for de 2 "nye" proposisjonene - se ellers løpsdagskalenderen for løpsdagen Harstad 21/1 for mer utfyllende informasjon:

Ved innmeldingsfristens utløp fordeles hestene etter grunnlag i x-antall løp. Sammensetningen av innmeldte hester avgjør løpsinndelingen samt om løpene settes opp som tilleggsløp med voltestart eller autostart (samt sportrapp). Etteranmeldinger tillates ikke, strykningsgebyr fjernes for de som måtte ønske å ta sin hest vekk på starterklæring. Det tas som utgangspunkt sikte sikte på 4 løp pr.rase dog vil hensynet til spillproduktet også være med å avgjøre hvor mange løp som skal avvikles..Mørk sportrekning i alle løp. Det ytes.kr. 1000,- til øvrige fullførte som ikke er diskvalifiserte.