Endringer startberettigelse monte og V75

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  24.01.2018
Artikkelbilde
Ulsrud Tea sammen med Kristine Kvasnes har vært en slager i monteløpene de siste årene.

Det har fra 1.januar blitt foretatt endringer for startberettigelse i monteløp, og det vil fra 15.mars bli foretatt endringer for startberettigelse i V75 løp.

Endringer knyttet til startberettigelse monteløp:

For monteløp som avvikles på norske travbaner fra og med 1.januar 2018, vil det som hovedregel nå gjelde at det ikke stilles andre krav til startberettigelse enn de generelle regler som gjelder for alle hester uansett løpsart, samt de spesifikke aldersbegrensningene som gjelder for deltagelse i monteløp.

Krav om godkjent prøveløp i montegrenen fjernes og dette gjelder for hester i alle grunnlag og det vil kun være evt.utvalgte løp som kan komme til å kreve en godkjent monteprestasjon enten da i form av et allerede gjennomført og godkjent monteløp, eller et godkjent monteprøveløp. Dette vil i så fall angis i løpsproposisjonene. Det vil således ikke være forbudt å ri monteprøveløp, men det vil generelt sett ikke lenger være av nødvendighet.

Som følge av bortfall om krav til prøveløp så blir også fortrinnsregelen knyttet til monteløpene fjernet. Dette vil også i stor grad regulere seg selv gjennom at løpsutskrivningen fremover vil kunne bli noe endret for spesielt varmblods-monteløpene. Det vil i større grad bli tatt i bruk uttakskriterier som «Fransk Proposisjon» - altså at hester med lavest grunnlag avvises først, omvendt at hester tett på grunnlagsgrensen vil være «sikrere» å komme med i løpet. Dernest så vil også «datoløp» bli mer benyttet i monteløps-utskrivningen. Her vil siste start uavhengig av løpsart være avgjørende.

Det vil selvsagt fortsatt finnes mange monteløp der startpoeng vil være uttakskriteret, men løp der fortrinnsregelen gjelder – vil altså i sin helhet falle bort i monteløpene etter at kravet om prøveløp ble tatt bort. I sum vil dette også bedre muligheten til å «matche» hestene inn i mot de monteløp man melder til.

Vi vil også benytte anledningen til å komme med en oppfordring om at skal denne regelendringen kunne fungere til det beste for alle parter, så som både for spillere og rytternes sikkerhet – så er det avgjørende og det forutsettes at hestene fortsatt testes under sal i konkurranse-lignende sammenheng før man melder hesten sin til et monteløp. Treneransvaret her må ikke undervurderes.

Startberettigelse V75-løp(trer i kraft fra og med løpsdager etter 15.mars)

For å være startberettiget i løp utskrevet for å inngå i V75-spillet skal hesten siste 10 uker (70 dager) før innmeldingsfristens utløp ha gjennomført minimum ett totalisatorløp uten å være diskvalifisert.
DNT og/eller arrangøren kan unnta bestemte løp fra denne bestemmelse. Slikt unntak vil være anmerket i proposisjonen.