Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  28.12.2018
Artikkelbilde
Weums Corner, Foto: Hesteguiden.com

Det er nå 14 dager siden sist corner. Det er ofte slik i avslutningen opp mot jul at tiden ikke strekker til for alt. Fredag 28. desember er tiden inne for en refleksjon over året som ebber ut.

Av mer langsiktige målsettinger har styret etter generalforsamlingen blant annet arbeidet med følgende saker for å nevne noe:

Planlegging av tiltak for å styrke norsk avl og omsetning av norskoppdrettede hester.

 • Lagt til rette for å styrke kompetansen i DNTs avlsavdeling og DNTs avlskomité.
 • Lagt til rette for effektivt eierskap og drift av driftsselskapene tilknyttet totalisatorbanene.
 • Lagt til rette for etablering av travskoler og lokale SFO’er med hest for å styrke rekrutteringen.
 • Vedtak om sammenslåing av administrative funksjoner på Bjerke og i DNT.
 • Arbeidet intensivt med å styrke det internasjonale regelverket knyttet til antidopingarbeid.
 • Arbeidet med å styrke det nordiske samarbeidet gjennom harmonisering av landenes regelverk.
 • Arbeidet med en målsetting om å få til en moderne felles sportsdatatbase i Norden.
 • Sammenslåing av travlag for å skape mer kraftfulle enheter.
 • Sammenslåing av travforbund for å skape mer kraftfulle enheter.
 • Aktiv støtte for Sveriges kandidat til lederskapet i UET som har GF i januar 2019.
 • Sterkere politisk forståelse for arbeid mot politiske organer internasjonalt gjennom UET må også nevnes i denne sammenheng.

Den økonomiske ryddeaksjonen som har pågått i 2018 har på tross av en svak økonomi for sporten totalt sett sikret hverdagstravet så langt det er mulig i 2019. I tillegg har vi foretatt flere grep som har styrket likviditeten i sentraladministrasjonen. Her kan nevnes:

 • Ryddet opp i usikre poster i regnskapet.
 • Likviditeten er god.
 • Sikret underskuddet i premiesjansen uten at det går ut over hverdagstravet.
 • Foretatt de første avsetningene til avlsfond.
 • Ryddet vekk en betydelig risiko i Bjerke Travbane Eiendom.
 • Fått på plass en ny drifts- og eierskapsordning for fremtiden - Nannestad.

Ut over dette har det medgått mye tid til Tengsareid saken, virksomhetsoverdragelse mellom DNT og Bjerke Trav AS og ikke minst den politiske arbeidet med statsavgiften. Statsavgiften er på ingen måte i havn men bredden i merknaden fra Stortinget sin side er så stor at det blir meget vanskelig for regjeringen å ikke foreta seg noe fremover. Det som kan forsinke prosessen er forhandlingene om en eventuell 4. partiregjering hvis det arbeidet trekker ut i tid.

Det har også vært tunge saker på bordet under drøftelser mellom oss og Norsk Rikstoto. Her er det først og fremst arbeidet mot en ny inntektsfordelingsmodell som har vært krevende. Saken er ikke avsluttet og neste steg er et møte med alle driftsselskapene som er berammet til 10. januar. Saken vil bli liggende på styrets bord inntil ny modell er vedtatt i en åpen og ryddig prosess sammen med driftsselskapene og deres eiere.

Året 2018 ebber ut med en anstrengt økonomi ikke minst for våre driftsselskaper. Styret har fullt ut fokus på dette og det vil gjelde gjennom hele året 2019. Til slutt vil jeg uttrykke «en drøm for 2019».

Styreleder i Norsk Rikstoto, Jan Petter Sissener har et spesialuttrykk – VI SEILER I SAMME BÅT. Denne båten har to hovedmotorer men ikke ror. Den styres av motorenes turtall, en av sporten og en av Norsk Rikstoto. Hvis en søker å seile inn i fremtiden uten endringer så vil det skape en ustadig kurs. Sporten ønsker endringer men er avhengig av at den andre motoren også er på et turtall som gir oss stø kurs som alle har tro på. Alene er vi svake sammen har vi styrke til å vinne tilbake tapte posisjoner, ikke minst politisk.

Med dette vil jeg takke alle forretningsforbindelser, tillitsvalgte og medlemmer for et år der utfordringene har væt mange men viljen til å løse disse sammen har vært stigende.

ET RIKTIG GODT NYTT ÅR TIL ALLE OG TAKK FOR INNSATSEN GJENNOM 2018.


Hilsen
Knut Weum
Styreleder