Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  14.12.2018
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Det første og viktigste siden siste utgave av Weums Corner er selvfølgelig den merknaden vi fikk i finanskomiteen. 

Hei alle sammen. Jeg får stadig positive tilbakemeldinger om Weums Corner. Selv om det sist uke ikke ble noen corner, er det ikke meningen at den ikke skal fortsette. Sist fredag ble det rett og slett ikke tid til å forfatte corner av mange grunner.

Det første og viktigste siden siste utgave av corner er selvfølgelig den merknaden vi fikk i finanskomiteen. Der stilte nærmest alle stortingsrepresentantene seg bak merknaden, med unntak av Krf, Rødt og MDG. En slik bredde bak en merknad til regjeringen har jeg aldri opplevd før.

Dette er absolutt ingen seier, men en tung politisk forståelse for hestesportens utfordringer. Med dette utgangspunktet hviler det et stort ansvar på oss alle i tiden fremover. Først og fremst betyr dette at vi tar tak i uenighet innad i våre egne organisatoriske kanaler. Med utgangspunkt i nevnte merknad vil politikere og byråkrati følge oss med argusøyne til denne saken er ferdigbehandlet.

Jeg minner om styrets bekymring når det gjelder lekkasjer, spesielt i saker som ikke er ferdigbehandlet. Det er også nødvendig å be om at alle støtter opp om utviklingen av Norsk Trav AS. Landsrådet har denne saken oppe igjen til behandling i møte mandag 17. januar. Finner det nødvendig å minne om at styret informerte om Norsk Trav AS første gang 17. juni 2017 til Landsrådet og organisasjonen. En annen sak som ut fra munn til munn samtaler har utviklet seg på en uheldig måte er påstander om styrt sportrekning og innmelding. Dette er en sak som er meget farlig for oss og jeg har personlig sjekket så langt det er mulig. Jeg vil beklage hvis noen har følt seg støtt i saken. Konklusjonen er at den tiden alt foregikk manuelt var det meste mulig. I dag er opplegget «potte tett» og derfor ber jeg om at denne saken legges død. Ved påstander som ikke kan dokumenteres, er gode venner det farligste vi kan fremføre når vi nå skal opp til «politisk eksamen».

Så tilbake til hverdagen i travet. Vi hadde et styremøte i dagene 7. og 8. desember. Et møte med mange tunge saker. Flere av disse sakene har det vært oppslag på i fagpressen. Her vil jeg bare gjenta noen viktige elementer. Først til budsjett 2019. Dette vil være en tilnærmet reprise av 2018 og premiene blir som i år. Det er derimot to andre forhold jeg vil nevne. Det første er underdekningen av premiesjansen på 4. mill. kroner i 2019/2020. Mange fryktet at dette ville gå ut over hverdagstravet, men det er ikke tilfellet. Dette dekkes inn over DNTs balanse. Den neste er premieøkningen i klasseløpene for hopper. Dette utgjør kr. 3,5 millioner, og her måtte vi ta fra storløpsmidler for å finne inndekning. La meg følge opp med å presisere at hvis vi finner andre penger underveis i 2019 så skal de tilbakeføres storløpsmidlene.

Den uken vi er inne i nå har selvfølgelig hatt mye fokus på de politiske prosessene mandag og tirsdag. Når vi nå kjenner resultatet i Stortinget så er det viktig for meg å takke alle som har bidratt. Internt vil jeg spesielt takke fungerende generalsekretær Per Dag Hole, og næringssekretæriatet som består av Ann Gina Fredriksen og Margrete Dysjaland. Uten disse ville vi ikke nådd frem politisk. Jeg trenger også spesielt å takke en til, Jan Gjennestad. Gjennestad, med sitt mannskap i Hordaland, har gjort en jobb som fikk innflytelse på resultatet. Takk!

Onsdag gjennomførte vi rådsmøte i Norsk Rikstoto. Her var det mange forfall og det medfører at vi må evaluere og justere disse møtene slik at de blir attraktive å delta på. Det ble gode meningsutvekslinger og de fleste utfordringer for både sporten og spillselskapet ble gjennomgått.

Torsdag valgte jeg å delta på næringsseminar i Malvik Kommune. Her var det mer enn 130 deltakere. Traff mange politikere og aktive næringslivspersoner fra hele fylke. Opplevde at det er fin tone og positiv fremdrift av kommunedelplanen som vil avgjøre om vi får bygge travbane der vi ønsker. Saken kommer opp til politisk behandling i februar slik det signaliseres i dag. Håper inderlig dette går bra. Trøndersk travsport fortjener en ny fremtidsrettet storstue for fremtiden.

Neste uke er den siste før jul og som vanlig tettpakket med aktivitet. Uken avsluttes med V75 på Drammen lørdag.

 

Ha en god helg alle sammen! 

Hilsen
Knut Weum 
Styreleder