Prosjekt om dødsfall i løpsbanen

Skrevet av Avd. Hestevelferd/ Constanze Fintl,  13.12.2018
Artikkelbilde
Illustrasjonsbilde

Det skal samles inn data fra alle hester som har dødd i banen de siste 5 år for å bedre forstå årsaken til hendelsene, og forhåpentlig kunne forebygge slike tragedier i fremtiden

Prosjekt om travhester som dør i banen

Bakgrunn

Akkurat som hos idrettsutøvere forekommer det dessverre at også hester en sjelden gang dør i banen under anstrengelse. Studier fra andre land har sett på hvor ofte dette forekommer hos løpshester, og hva man typisk finner ved obduksjon. Disse studiene har hovedsakelig vært utført på fullblodshester, men det har også vært gjort noen mindre, lignende undersøkelser hos varmblodstravere. Per i dag finnes det ingen informasjon fra Skandinavia om forekomsten av disse tilfellene, og heller ikke om funnene som er gjort ved obduksjon av hestene.

Målet med denne studien er derfor å finne ut hva forekomsten av hester som dør i banen faktisk er, men også å gå gjennom obduksjonsresultatene for å se hvilke funn som ble gjort.

Dette er nødvendig for å se om tallene fra Skandinavia er sammenlignbare med det som er rapportert fra andre land, men også for å kunne bedre forstå hva som skjer slik at man forhåpentligvis i størst mulig grad kan unngå slike tragedier i fremtiden.

Hva skal vi gjøre?

Det skal samles inn data fra alle hester som har stupt og dødd i banen de siste 5 årene ved alle landets travbaner. I tillegg har Svensk Travsport også vært svært positive til at denne studien blir utført, og vil gjøre deres data tilgjengelig for forskningsgruppen. Dette betyr at flere hester kan inkluderes, noe som er viktig både med tanke på å utarbeide forekomsten for Norge og Sverige, samt at det blir mer informasjon tilgjengelig.

Hva skjer videre?

Alle eiere av hester som har vært så uheldig å ha hatt hest som har dødd i banen vil bli kontaktet av sjefsveterinær Anne Wangen ved DNT for å innhente deres tillatelse til å inkludere obduksjonsinformasjon i studien. Det er viktig å påpeke at all informasjon vil bli anonymisert slik at hestene som blir beskrevet ikke blir gjenkjent. Dette gjelder også hestene fra Sverige. Vi vil deretter gå gjennom forekomsten, det vil si hvor mange hester det er snakk om, og hvor ofte det skjer i forhold til antall starthester per år. Likeledes om det er noen fellesnevnere for disse hestene. Vi skal også gå igjennom obduksjonsresultatene på nytt, og få en oversikt over hva som er de vanligste årsakene, og om det er forskjeller hos varmblods- og kaldblodstravere.

Hvem skal utføre studien?

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom veterinærene Constanze Fintl og Ingunn Risnes Hellings ved Veterinærhøgskolen, NMBU, sjefsveterinær Anne Wangen ved DNT, Agneta Sandberg ved Svensk Travsport, og patologer ved Veterinærinstituttet. Vi vil i løpet av 2019 gå gjennom all denne informasjonen, og resultatene blir gjort tilgjengelige så snart de foreligger.

Hva håper vi å få ut av denne studien?

Først og fremst vil dette være et bidrag til å øke vår kunnskap om disse hestene slik at man i størst mulig grad kan unngå slike tragedier i fremtiden. Det er viktig for dyrevelferden, og viser også at travsporten tar dette på alvor.