Momskompensasjon for 2017

Skrevet av Marius Lundstein,  10.12.2018
Artikkelbilde
Momskompensasjon for 2017.

Fordeling av momskompensasjon for året 2017 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen. Lotteri- og stiftelsestilsynet meddeler at alle søkerorganisasjonene har fått kompensasjonen avkortet med 25,42 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større enn potten som er til fordeling). Årets resultat er at travforbund og travlag får henholdsvis 210 686 kr og 1 150 245 kr til fordeling. Pengene vil bli overført forbunds- og lagskontoer inneværende uke.

Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport inkludert regnskap, leveres henholdsvis travforbundene (for travlag) og DNT (for travforbund).