Karenstidsendringer fra 01.01.19

Skrevet av Anne Wangen / Birgit Ranheim,  20.12.2018
Artikkelbilde

For å unngå at bakterier utvikler resistens mot livreddende antibiotika hos både mennesker og dyr, skjerpes nå reglene for bruk av antibiotika også i hestesporten.

Fra 1. januar 2019 endres karenstiden for bruk av antibakterielle legemidler gitt systemisk til hest. Karenstiden blir minimum 8 døgn og gjelder i Norge, Sverige og Danmark.

Det er flere grunner til at de skandinaviske landene nå går sammen om å forlenge karenstiden for disse viktige legemidlene:

 • Det er svært viktig å bruke antibakterielle legemidler restriktivt og riktig for å redusere faren for utvikling av resistens. Antibiotikaresistens er en av vår tids store helsemessige trusler.
 • Basert på salgsstatistikk av legemidler og informasjon fra helsekort og laboratorieanalyser er det grunn til å tro at for mange hester behandles med antibiotika tett opp til løp.
 • Dette er også et betydelig dyrevelferdsproblem. Hester som er så syke at de trenger antibiotikabehandling systemisk trenger lenger tid med hvile og restitusjon etter infeksjonen før de skal starte løp. 
 • Det er også slik at flere antibakterielle legemidler har antiinflammatoriske og smertestillende egenskaper. Dette er en ytterligere grunn til at karenstiden for denne gruppen av legemidler nå forlenges.

Den forlengede karenstiden gjelder f.eks. anvendelse av:

 • Trimetoprim + sulfonamid (f.eks. Borgal vet., Equibactin og Norodine vet.)
 • Aminoglykosider (f.eks. gentamicin)
 • Tetracykliner
 • Fluorokinoloner (f.eks. Baytril vet)
 • Penicilliner  (f.eks. benzylpenicillinnatrium, amoxicillin)
  • OBS! Unntatt benzylpenicillinprokain som har minst 14 dagers karenstid

Topikal behandling (f.eks. øyebehandling) med antibakterielle midler som kloksacillin (Opticlox®), kloramfenikol og fusidinsyre har fremdeles 96 timers karenstid.

Oppdatert forbuds- og karenstidsliste er publisert og ligger under Lover og reglement