Felles innmelding fra 2019

Skrevet av Tron Gravdal,  21.12.2018
Artikkelbilde

Fra og med alle løpsdager etter årsskiftet vil all innmelding til totalisatorkjøringer og regionale premiekjøringer gå via samme innmeldingssekretariat.

Nytt felles telefonnummer for all innmelding og starterklæring blir 22 95 61 25.

Det nye innmeldingssekretariatet overtar ansvaret for løpsdagene fra og med 1. januar 2019. Det betyr at også de innmeldingene som skal gjøres i romjula går til det nye innmeldingssekretariatet. 95 % av all innmelding går nå via nettinnmelding. Ønsker man å sende mail til innmeldingssekretariatet er det nå etablert en egen e-postadresse. Denne heter innmelding@travsport.no. Denne vil sjekkes av de som er på jobb til enhver tid.

De som ønsker å sende innmelding av ponnier på mail, kan gjøre dette til adressen ponniinnmelding@travsport.no

For de aktive vil denne omleggingen neppe medføre så store endringer – innmeldingstidspunktene vil som regel være slik man kjenner dem fra tidligere. Husk at det fortsatt kan forekomme noe avvikende innmeldings- og starterklæringstidspunkter i forbindelse med høytider og helgedager.

Da vil vi med dette også benytte anledningen til å ønske alle travvenner en riktig god og fredelig julefeiring – og til de vi ikke snakker med på innmelding/starterklæring i romjula – godt nytt år!