Weums corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  24.08.2018
Artikkelbilde

Informasjon fra Knut Weum og DNT-styret om uka som har gått, samt litt av det som skal skje i uken som kommer.

Hei alle venner av travet!

Her forsøker vi noe nytt fra styrets side. Alle er klar over hvor viktig informasjon er i en organisasjon som vår. Dette forsøket er en måte å nå flest mulig med vekt på hva som skje innen travet både strategisk og organisatorisk. I oppstarten vil vi dele denne formen for informasjon i to deler. En oppsummering av uken som vi i dag legger bak oss og noen hovedelementer av det som skal skje i uken som kommer.

De tre første dagene av denne uken omfattet mye internt arbeid for å planlegge fellesmøte mellom styrene i Norsk Rikstoto og DNT. Dette møtet ble gjennomført onsdag og var det første i sitt slag. Møtet ble til dels søkende fordi vi startet opp noe som i form og innhold vil utvikle seg mot noe positivt for å møte fremtiden for begge organisasjonene. Økonomi, organisasjonsutvikling, spill og sterkere satsing på sporten var sentrale temaer.

Deretter tok DNT styret fatt på eget styremøte som omfattet vanlige styresaker og strategidebatter som ble avsluttet torsdag kl. 13.00. Den viktigste saken var sluttbehandlingen av endringer i sentraladministrasjonen som medfører et klart skille mellom DNT som organisasjon og DNT som en aktiv del av organisasjonens forretningsaktivitet. Denne saken vil få sterkt fokus fremover fordi den vil være begynnelsen på å modernisere både organisasjons- og forretningsutvikling opp mot generalforsamlingen 2019.

Landsrådet møttes torsdag kl. 14.00 for å ta fatt på høstens aktiviteter. Det var en omfattende agenda for møtet, med mange viktige saker. Her kan nevnes, sentraladministrasjon DNT, Rikstoto, ny fordelingsmodell banene, statsavgiften, budsjettarbeidet 2019 og terminliste. Disse saken tok forbundslederne med seg hjem for å drøfte dem i organisasjonen før vi summerer opp i neste Landsrådsmøte i midten av september. Jeg vil i denne sammenheng rose styremedlemmer og medlemmene av Landsrådene for engasjementet og synspunktene i møtene, for det vil gagne sporten mot en bedre fremtid.

Hva skal så skje sett fra mitt ståsted neste uke?

Uken åpner med at jeg besøker Indre Salten Travlag på søndag for å delta på en ekstraordinær generalforsamling. Mandag vil gå med til hjemreise og møter i Oslo med politisk innhold opp mot vårt krav om fjerning av statsavgiften. Tirsdag går med til møter med kontrollkomiteen og planlegging av meget viktige politiske møter med stortingsrepresentanter 3. og 4. september. Onsdag er det styremøte i Bjerke Trav AS der løpende styresaker er hovedtemaene. Torsdag og fredag er rolige og vil bli brukt til å lese dokumenter for møter neste uke. I tillegg vil jeg skrive en ny «Weums corner» fredag.

Da er tiden kommet til å ønske alle travvenner en riktig god helg.

Hilsen

Styrelederen