Weums Corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  31.08.2018
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Da har vi alle jobbet oss gjennom enda en uke av 2018.

I dag må jeg begynne med det som har vært mest positivt, Høyesteretts ankeutvalg har vedtatt at Tengsareid saken fremmes for høyesterett. Dette har betydning for hele travnorge sin fremtid. Når den blir behandlet er ikke fastsatt. Etter min oppfatning er dette «en viss» delseier på bakgrunn av at domsslutningene i Tingretten og Lagmannsretten spriker som de gjør.

Uken som har gått startet med ekstraordinær generalforsamling i Indre Salten travlag. Her fikk man etter min oppfatning et resultat som overrasket. Generalforsamlingen godkjente saksbehandlingen i saken om salg av travbanen i Fauske til Fauske kommune og kjøp av aksjer i Bestemorenga Bodø. For deretter at flertallet blant de fremmøtte delegatene stemte for mistillit til det sittende styre. Styret sitter derfor som interimsstyre frem til ny generalforsamling er gjennomført.

Mandagen gikk med til arbeide mot politiske kontakter. På tirsdag var hovedfokus møte med kontrollkomiteen. Oppsummert kan man konkludere på følgende måte. Alle advokatkostnader så langt i forbindelse med Tengsareid saken, også de som er benyttet til prosesskriv i forbindelse med anke til Høyesterett, er kostnadsført. Det er ikke tatt budsjettmessig høyde for advokatutgiftene til selve ankebehandlingen, eller til saksomkostninger ved tap. Hva dette vil beløpe seg til fram til og med en behandling i Høyesterett, får vi eventuelt komme tilbake til.

Det reelle resultatet pr. første halvår er et overskudd på 1,4 mill. kr, som er 246 000,- bedre enn budsjett. Pr. juli er for øvrig resultatet 1 mill. kr bedre enn budsjett, men dette regnskapet er ikke styrebehandlet ennå. Når det gjelder banene er det store variasjoner. De fleste strir med underskudd og bakgrunn for det dreier seg mye om mindre provisjoner, høye strømpriser og en lang vinter. Banene samles 7. september slik at vi alle får en bedre oversikt over hvordan vi takler resten av 2018 og budsjettene for 2019.

Et annet forhold som styret og administrasjonen har arbeidet mye med på bakgrunn av merverdisakene, Tengsareid og Norsk Rikstoto strammer seg til i tiden som kommer.  Det viktigste som har skjedd er at man i sentraladministrasjonen skiller helt mellom DNT organisasjon og oppretter Norsk Trav Holding AS som skal ta seg av alt som har med sport og spill. Begge områdene får DNT styret som styrende organ. Målet er å sikre oss best mulig, så vi ikke får flere saker som tolker MVA slik staten har gjort i Tengsareid saken og utfordringene i NR.  Videre har styret vedtatt å innføre sentral innmelding og startserklæringer. Dette på bakgrunn av at elektronisk innmelding utgjør nesten all form for innmelding nå. Hvordan det skal utformes utover dette skal skje i nært samarbeid med banene. Målet er å få ned årsverk-forbruket, og frigitt kapasitet skal brukes på andre områder som markedsføring og rekruttering av nye spillere/hesteeiere for å nevne noe. Den elektroniske utviklingen går sin gang og de som er interessert i flere detaljer anbefales å gå inn på «min side» under travsport.no.

På onsdag var det møte i Bjerke Travbane og samordning med NR om de politiske møtene som skal skje i neste uke. Når det gjelder eiendomsutvikling Bjerke så er status nå at KPA for hele vårt område er levert Oslo kommune og prosessen mot detaljplanlegging er i gang. En annen utbygging er Drammen travbane. Styrelederne i forbund og eiendom besøkte styret på siste møte og hadde en presis og konstruktiv gjennomgang at det arbeidet som skjer i den regionen. Konklusjonen må bli at de er i rute sammen med kommunen. Det tredje utbyggingsprosjektet er «Nye Leangen». Her er Malvik alternativet ute på høring med frist 16. september. Så langt virker det som at vår strategi om å kun opplyse fakta i saken er i ferd med å få gjennomslag.

Hva skjer så neste uke? Her går mandag med til å møte programkomiteen i AP for å legge frem våre synspunkter om hestesportens fremtid og hestens betydning i distriktspolitikken. På tirsdag møter DNT, NR og næringssekretariatet stortingsrepresentanter fra kulturkomiteen, næringskomiteen og støttegruppen for hestens fremme i fellesmøte på Stortinget kl. 1200. Disse møtene vil være krevende men samtidig spennende med tanke på travets fremtid.

Onsdag og torsdag går med til opprydding og planlegging av høstens store begivenhet fredag til søndag med norsk oppdrett i fokus. Klasseløpshelgen inneholder mange fasetter med auksjon, travløp, seminarer og ikke minst god stemning og oppblomstring av gammelt kjennskap – vennskap. Jeg håper jeg ser flest mulig på Bjerke denne helgen

 

Ha en god helg alle sammen.

Hilsen

Knut Wum
Styreleder