Veileder for import av grovfôr

Skrevet av Marius Lundstein ,  23.08.2018
Artikkelbilde
Veileder for import av grofôr. Foto: Hesteguiden.com

Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer.

Innkjøp av grovfôr fra andre land vil alltid innebære en risiko for å innføre uønskede smittestoffer og planter - noe som kan medføre en helsefare for mennesker, dyr og planter. Hensikten med anbefalingene gitt i disse veilederne er å bidra til å redusere denne risikoen mest mulig.

Overordnet gjelder følgende:

  • Det er tryggest å kjøpe fôr produsert i Sverige, Finland og på Island, hvis du ikke har norskprodusert fôr tilgjengelig.
  • Det anbefales å importere fôr produsert uten bruk av husdyrgjødsel siste 2 år.
  • Det frarådes å bruke importert fôr til svin.

Veilederen for kjøpere av importert grovfôr inneholder også ei sjekkliste ment som et verktøy for å dokumentere og vurdere risiko.

Trykk her for tilgang til veilederne og mer informasjon.