Seminar om innavl

Skrevet av Marius Lundstein ,  13.08.2018
Artikkelbilde
Søndag 9. september kan du delta på seminar om innavl på Hestesportens Hus. Foto: Hesteguiden.com

Veikle Balder og DNT arrangerer innavlsseminar under klasseløpshelgen.

Innavlsgraden hos kaldblodstraveren har økt mye de siste årene. Populasjonen har nå en innavlsgrad på over 9,5%, og man frykter at den øker ytterligere i framtiden. Dette gjør at genmateriale forsvinner og sett i sammenheng med at populasjonen stadig blir mindre utgjør dette en trussel for rasen. Veikle Balder og DNT inviterer derfor alle som vil til et seminar om temaet. 

Tid: 9.september kl 0900-1130.

Sted: Hestesportens hus.

Program:

-Innledning og bakgrunnsinformasjon ved Veikle Balders leder Fredrik Eng.

-Innavl hos hest ved professor ved NMBU Gunnar Klemetsdal.

-Forvaltning av kaldblodshestens genmateriale ved Siri Furre/NHS

-Debatt og diskusjon.

Det vil bli lagt opp til at de som ønsker det kan komme med innlegg på maks 3 minutters varighet. Ønsker du dette må emnet og eventuell problemstilling sendes til post@veiklebalder.no senest en uke før seminaret. Dette for at ekspertpanelet skal kunne forberede seg på problemstillingen. Det blir selvfølgelig satt av tid til diskusjon forøvrig.

Seminaret er selvfølgelig åpent for alle og gratis. Det serveres kaffe. Mineralvann fås kjøpt.

 

Velkommen!

Kontaktpersoner 

Fredrik Eng, leder Veikle Balder/tlf 41223172

Tron Gravdal, Sport og avlssjef DNT/tlf 45976333