Registrering / endring av kontonummer

Skrevet av Anette Leiren,  01.08.2018
Artikkelbilde

Trenger du å registrere/endre ditt kontonummer hos DNT i forbindelse med premieutbetaling? For å rekke utbetalingen i august må oppdaterte kontoopplysninger være DNT i hende innen 8. august.

 

For å registrere eller endre et kontonummer må det sendes inn en signert bekreftelse fra ansvarlig eier. Benytt skjemaet som  ligger her på travsport.no under Skjemaer/Informasjon - Hesteeier - Kontobrev.

Generell informasjon om registrering / endring av kontonummer:

Ved utbetaling av premier/oppdretterpremier fra Det Norske Travselskap til hesteeiere som ikke har registrert bank/postgirokonto blir DNT belastet med et gebyr pr utbetaling, og dette blir så belastet den enkelte hesteeier. Vi anbefaler derfor alle hesteeiere å registrere et kontonummer. Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til DNTs Løpsreglement (§ 6-4) ikke utbetales premiepenger over NOK 5.000,- til ansvarlig hesteeier/leietaker uten at det er oppgitt kontonummer.

Ved å fylle ut dette skjemaet endrer/registrerer du et kontonummer på ditt/dine kundenumre. Du kan selv velge om du vil registrere kontonummer på ett/flere eller alle dine kundenumre. Dersom du ikke vet ditt kundenummer kan du påføre hesten(e)s navn, eller huke av for endring av kontonummer for alle dine registrerte kundenummer pr. dags dato.

Vær oppmerksom på at kun ansvarlig eier kan endre kontonummer, og endring av kontonummer vil gjelde for alle hester som er registrert på samme kundenummer.

 Skjema for registrering / endring av kontonummer

Signert skjema sendes til Det Norske Travselskap:
Postboks 14 Økern, 0510 Oslo / Epost: post@travsport.no / Faks: 22 95 61 61