Retningslinjer ved representasjon

Skrevet av Administrasjonen,  07.08.2018
Artikkelbilde
Pressemelding

Presisering av retningslinjer ved representasjon på vegne av DNT

Med bakgrunn i innrapportert hendelse på Biri Travbane 27.- 28. juli i år, har styret i DNT presisert retningslinjer ved representasjon på vegne av DNT og fattet følgende vedtak: 

"Under representasjonsoppgaver på travstevner i regi av Det Norske Travselskap, skal de som representerer sentralforbundet ikke nyte alkohol. Dette gjelder fra stevnestart til stevneslutt. Ved representasjon under flerdagsstevner, skal alkoholinntak mellom stevnene begrenses. Det er ikke akseptabelt å være synlig beruset."

Styreleder i Det Norske Travselskap har forklart seg inngående om hendelsen på Biri Travbane. I tillegg har styret vurdert alle uttalelser som har framkommet i den framlagte utredning av saken. Styreleder har også forklart seg om andre hendelser som enkeltmedlemmer har tatt opp med styrerepresentanter i DNT.

Styreleder har sterkt beklaget seg overfor organisasjonen vedrørende hendelsen på Biri. Han uttaler bestemt at han vil avstå fra all alkohol under representasjon for Det Norske Travselskap framover.

Et enstemmig styre har konkludert med at det har full tillit til styreleder. Styret ønsker nå å se framover for å løse viktige utfordringer som travsporten står overfor. 

 

Kontaktperson i saken:

Trond Olav Salte, nestleder Det Norske Travselskap – 911 98 100

 

Oslo 7. august 2018
Det Norske Travselskap