Organisasjonskurs

Skrevet av Marius Lundstein,  23.08.2018
Artikkelbilde
Organisasjonskurs for travforbund og travlag.

DNT har utvikvilket et nytt organisasjonskurs for travforbund og travlag. I tillegg er det utviklet en ny organisasjonshåndbok. 

Organisasjonskurset, også kalt tillitsmannskurs, er utviklet for tillitsvalgte personer i både travforbund og travlag. Kurset har som formål å gi kunnskap om DNT som organisasjon, men også å skape et engasjement for å utgjøre en forskjell for Norsk travsport. 

Tillitsmannskurset er delt opp i tre ulike deler. Første delen synliggjør og skaper bevistthet om DNT som organisasjon. Her tas en gjennomgang av hva en organisasjon er og hvordan DNT er bygget opp. I tillegg ser vi på fremtiden og den visjonen som vi arbeider frem mot. 

Andre del av kurset retter seg mot etiske retningslinjer, verdier og ansvaret/mulighetene som ligger ved frivlillig organisasjonsarbeid. Her drøftets blant annet temaer som demokratisets spilleregler, organisasjonskultur og travsportens grunnverdier - åpenhet, tillit, fair play og resepekt. 

I tredje del tar kurset for seg utvikligsarbeid, og her deles metoder for hvordan travforbundet og travlag kan arbeide med utvikling. Gjennom gruppeoppgaver skaper vi tiltaksplaner for fremtiden! 

I tillegg er det utviklet en ny organisasjonshåndbok for travlag. Organisasjonshåndboken svarer på de viktigste spørsmålene om travlaget og gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i laget. Teksten i veilederen er laget slik at travlaget noen steder må gjøre egne avklaringer på områder der det er viktig at hele laget har en felles for forståelse og praksis. 

Organisasjonshåndboken får du ved å trykke her. 

 

Ønsker du mer informasjon eller å bestille et kurs til ditt forbund/travlag? 
Ta gjerne kontakt med kursholder Marius Lundstein (994 90 750/marius.lundstein@travsport.no)