Kvalifiseringsheatene er klare

Skrevet av Sportsavdelingen,  19.08.2018
Artikkelbilde

Hestene er som er innmeldt til Klasseløpene er nå rangert og delt inn sine respektive heat. Rangeringen gjøres etter en fast rutine basert på hestens grunnlag og poeng ved innmeldingsfristens utløp.

Rangeringen er den samme som brukes for samtlige innskuddsløp i Norge. Hestene sorteres etter henholdsvis grunnlag og poeng, der hesten med høyeste grunnlag/poeng tildeles indeksnummer 1, nest høyeste 2 etc. Deretter legges indeksnummerne sammen og gir hesten et rangeringsnummer. Hestene sorteres så fra laveste til høyeste rangeringsnummer, der den med det laveste rangeringsnummeret er å anse som den høyest rangerte hesten.
Hester som oppnår likt rangeringsnummer rangeres innbyrdes etter siste plassering. Dersom hestene fremdeles ikke kan skilles på innbyrdes plassering siste fem starter, foretas loddtrekning.
Når rangeringen er ferdigstilt deles hestene inn i kvalifiseringsheat. Avhengig av hvor mange kvalifiseringer som skal avvikles, fordeles hestene slik at den høyest rangerte hesten går i heat 1, nest høyest rangerte går i heat 2 etc. Deretter snus rekkefølgen.

Listene over kvalifiseringsheat kan sees her:

Mandag 27.august 2018

Tirsdag 28.august 2018

Onsdag 29.august 2018

Vi gjør oppmerksom på at løpsrekkefølge for de enkelte dager, kuskevalg etc. ikke er ferdigstilt og endringer vil forekomme.

Starterklæring er i morgen, mandag 20.august, mellom klokken 13.00 - 14.00. Vi gjør oppmerksom på at prinsippet om "meldt er meldt" gjelder for Klasseløpene, noe som innebærer at det ikke er mulig å stryke hesten på starterklæring. Sporene trekkes etter at starterklæring er ferdig.