Premiesjansen - status pr. 30.04

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  19.04.2018
Artikkelbilde

Påmeldingsfristen for å bli med på Premiesjansen går ut 30. april. Pr.30.april på morgenen er totalt 244 2-åringer påmeldt; herav 143 varmblods og 101 kaldblods.

Konklusjon dagen før påmeldingsfristen går ut tilsier følgende utfall:

Det ser ikke ut til å bli premiesjanse for kaldblodshester født 2016, for varmblodshestene så blir det premiesjanse i Derby-løpene 2020 utifra regelverket som skissert under.

Regelverket for Premiesjansen er noe endret;

For kaldblods gjelder følgende regler;

Premiesjansen for kaldblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i Derby med dobbel premie i finalene til de som er påmeldt i Premiesjansen. Det kreves at det påmeldes 150 hester for at Premiesjansen skal gjennomføres.

For varmblods gjelder følgende regler;

Premiesjansen for varmblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i både Derby og Kriteriet med en 50 prosent høyning av premiene i finalene for de som er påmeldt.

Påmeldes det mellom 100 og 129 hester gjennomføres Premiesjansen i Kriteriet.

Påmeldes det mellom 130 og 229 hester gjennomføres Premiesjansen i Derby istedenfor Kriteriet.

Påmeldes det 230 hester eller flere gjennomføres Premiesjansen både i Kriteriet og i Derby.

For begge raser gjennomføres Premiesjansen både i åpen klasse og i hoppeavdelingen om det blir noe av.

* Hvis færre enn 150 kaldblodshester og færre enn 100 varmblodshester meldes til Premiesjansen forbeholder Det Norske Travselskap seg retten til å avgjøre om Premiesjansen skal gjennomføres eller ikke.

Her kan du lese hele regelverket.

Påmeldingsskjema finner man her og husk at det er ansvarlig eier som må melde på/signere påmeldingsskjemaet.

Signert påmeldingsskjema sendes enten til: sporten@travsport.no eller per post til:

DNT, postboks 194 Økern, 0510 OSLO.