Det nye DNT-styret

Skrevet av Servicetorget,  21.04.2018
Artikkelbilde
Foto: Arild Hansen

DNTs generalforsamling er over og nytt DNT-styre er på plass.

Knut Weum ble i 2017 valgt inn som styreleder for 2 år, og han var dermed ikke på valg. 
Valgkomiteen endret sin innstilling til nestleder, og dette medførte at Trond Olav Salte fortsetter som nestleder.
Inger Louise Dølvik og Elin Bergseth gikk ut av styret etter eget ønske. Som nye kvinnelige styremedlemmer kom Cecilie H. Andersson og Kristin Brækken inn i DNT-styret. 
Første vara og ungdomsrepresentant ble Mia Gretland (21 år gammel). Espen A.Schem (2. vara) og Jan Kristian Øverdal (3. vara) fortsetter som vararepresentanter. 

Bildet:
Fra v. Roy Kristiansen (ansattes represesntant, Ingolf Herbjørnrød (styremedlem), Cecilie Helen Andersson (styremedlem), Knut Weum (styreleder), Trond Olav Salte (nestleder), Espen Schem  2. vara) og Jan Kristian Øverdal (3. vara).Kristin Brækken (styremedlem) og Mia Gretland (1. vara) var ikke tilstede.