DNT's komiteer

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  23.04.2018
Artikkelbilde
Valg av komiteer under generalforsamlingen 2018

Under helgens generalforsamling ble det valgt komiteer. Her finner du oppdatert oversikt over medlemmer av de forskjellige komiteene. 

Under generalforsamlingen foretas det også valg av komiteer. Her får du oversikten over medlemmer av den enkelte komitè. Komiteenes oppgave er lovfestet, og under kapittel 7 i DNTs lov kan du lese deres oppgaver og formål. Komiteene vil selv velge deres leder. DNTs lover kan du lese ved å trykke her. 

Kontrollkomitè:

Gunnar Eilefstjønn - 2 år (gjenvalgt)
Evelyn Stillerud - 2 år (gjenvalgt) 
Johannes Vold -  1 år (gjenvalgt)
Vara Jørgen Midtlyng - 1 år (gjenvalgt)

Avlskomitè kaldblods:

Målfrid Vatne –  1 år (ny)
Vidar Arnesen -  2 år (ny)
Elin Bergseth - 2 år (ny)
1. vara Kristine Støen Kivle - 1 år (ny)
2. vara Harald Kvåle - 1 år (gjenvalgt) 

Avlskomitè varmblods: 

Ingar Hagen -  2 år (ny)
Nils Otto Bergslien -  2 år (gjenvalgt) 
Torger Østrått - 1 år (fra vara til medlem) 
1. vara Edina Ydersbond - 1 år (gjenvalgt) 
2. vara Nadja Jensen - 1 år (ny)

Påtalekomitè (ny komitè):

Ove Aurstad -  2 år
Øistein Eriksen -  2 år 
Odd Haugdahl -  1 år
1. vara Ragnhild Olsen  -1 år 
2. vara Kristin Andersgaard - 1 år

Domskomitè: 

Inge Tonholm -  2 år (gjenvalgt) 
Marthe Ottersen -  2 år (fra vara til medlem) 
Jan Roger Humlebekk - 1 år (ny) 
1. vara Aksel Melby - 1 år (ny) 
2. vara Morten Valstad - 1 år (gjenvalgt) 
3. vara Elisabeth B. Carlsen - 1 år (ny) 

Apellkomitè: 

Lars Borge Andersen - 2 år (gjenvalgt)
Bjørn Vethe - 2 år (gjenvalgt) 
Bjørn Steinar Moe - 1 år (gjenvalgt) 
1. vara Tormod Skare - 1 år (gjenvalgt)
2. vara Sigmund Skrede - 1 år (gjenvalgt) 
3. vara Kai Magnar Killingmo - 1 år (ny) 

Lovkomitè: 

Tore E. Brath -  2 år (gjenvalgt) 
Ragnhild Tjaum -  2 år (gjenvalgt)
Terje Aspevik -  1 år (ny) 
1. vara Kristin Alm - 1 år (gjenvalgt) 
2. vara Kjetil Helstensen - 1 år (ny)

Valgkomitè: 

Hans Tronstad - 2 år (gjenvalgt) 
Tom Rune Bratlien - 2 år (ny) 
Inger Louise Dølvik - 2 år (ny) 
Gyri Kaasin - 1 år (ny)
Elin Lode - 1 år (ny) 
1. vara Endre Storhaug - 1 år (ny)
2. vara Asbjørn Opdal - 1 år (ny) 
3. vara Gunnar Gjerstad - 1 år (gjenvalgt)