Husk økt satsing på hopper

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  01.09.2017
Artikkelbilde
Lannem Silje og hennes første føll. Foto: Hesteguiden.com

DNTs Sportsplan (2017-2022) innehar en viktig vektlegging: hopper skal ha større mulighet til å være attraktive, helt fra fødsel til de igjen skal gi oss nye generasjoner travhester. 

Det Norske Travselskap sin nye Sportsplan for perioden 2017-2022, som kom i mars 2017, skiller seg fra den forrige Sportsplanen (2011-2015) gjennom en større styrkning av løpspremier og satsning på hopper. Den tidligere sportsplanen tok imidlertid til ordet for flere måltall som den nye sportsplanen ønsker å videreføre, deriblant at 40 prosent av premiene skal komme hoppene til gode. Erfaringene viser at mer virkningfulle tiltak må settes inn for å nå måltallet. For å nå dette må flere hoppeløp avvikles med en høyere premieskala.

Konkret skal dette gjøres ved at premiene i klasseløpsfinalene blir like for hingster og hopper fra 2019. Dette betyr at åringene som selges på årets klasseløpsauksjon vil gjelde under dette tiltaket. Målet er at tiltaket skal gjøre det mer attraktivt å kjøpe unge hopper, mer fristende å sette unge hopper i trening, og mer gunstig å bedrive oppdrett på de når løpskarrieren er over. Helhetlig sett skal dette stimulere til en dynamikk som styrker travsporten på alle måter.

DNTs Sportsplan for 2017-2022 får du ved å trykke her.