Premieøkning fra 1.oktober og ut året

Skrevet av Tron Gravdal,  22.09.2017
Artikkelbilde

Som tidligere varslet vil premiene i hverdagstravet økes i årets 3 siste måneder. Justerte premieskalaer for løp i oktober er nå lagt inn og publisert i løpsdagskalenderen.

Noen stikkord i forhold til premieøkningene:

  • Ingen løp kjøres med premieskala lavere enn 12.000 («0-løp», DNT-rekrutten, laveste grunnlag og ordinære lunsjtrav går i 12.000)
  • Det legges opp til breddeprofil på samtlige hverdagstrav (inklusiv samtlige lunsjtrav - også franske lunsjer)
  • I alle løp med 14.000 eller mer i førstepremie vil breddepremien være på minst 3.000 kroner (ikke 2.000 som det er på distriktsbanene i dag)
  • Minimum to løp med 20.000 eller høyere førstepremie på samtlige V65-stevner
  • Høynede premieskalaer på så godt som samtlige V65-stevner

For november og desember vil premieøkningene være med i løpsbulletinen som for øvrig går i trykken 4. oktober. Sammen med planlagt egenfinansiering fra en del baner samt gjenståendee «superdager», bør premieøkningen som nå kommer  -  gjøre sitt til at løpsbulletin for november og desember blir hyggelig lesning for hesteeiere og trenere.