Forskningsprosjekt - Vil du være med?

Skrevet av Kim Are Sveen/NMBU,  12.09.2017
Artikkelbilde

Høsten 2017 startes et samarbeidsprosjekt mellom NMBU Veterinærhøgskolen og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) der vi skal undersøke bevegelsesmønsteret hos unge varmblodstravere.

De siste årene har det blitt utviklet sensorer som settes på hesten, og som måler graden av symmetri/asymmetri i trav. Dette gir oss en objektiv vurdering av hvordan hesten beveger seg, og blir brukt til blant annet utredning av lavgradige haltheter. Systemet vi kommer til å bruke ble utviklet i USA og heter «Lameness Locator».

Formålet med prosjektet er å samle informasjon om hvilken grad av asymmetri som er tilstede hos helt unge hester, og hvorvidt og i hvilken grad trening påvirker dette (hvordan hesten traver). Det er derfor viktig at de første målingene skjer rett etter at hestene er innkjørt og kan trave greit med vogn.

Prosjektet trenger unghester (1-2 åringer) som skal begynne, eller akkurat har begynt med travtrening. Enkelte hester vil bli målt kun én gang, mens flertallet av hestene, dersom det er mulig, vil bli fulgt gjennom det første treningsåret og opp til to år, med målinger ca hver tredje måned.

Målingene vil foregå der hestene trener. Treningen vil foregå som normalt, med samme utstyr som hestene vanligvis bruker.

Vi regner med å starte med de fleste hestene høsten 2017.
For en kort video av hvordan systemet (Lameness Locator) fungerer i praksis, se her: https://vimeo.com/129267075

Ved spørsmål eller ønske om mer detaljert informasjon, ta kontakt direkte med Anne S. Kallerud på telefon 47 35 14 66 eller 67 23 24 24 (NMBU Hesteklinikken), eller på mail: anne.selven.kallerud@nmbu.no.