Stilling ledig - Avdelingsleder

Skrevet av Administrasjonen,  30.11.2017
Artikkelbilde

DNT søker etter leder til den nyopprettede avdelingen "Drift og forvaltning".

Stillingsannonse
Det Norske Travselskap (DNT) er sentralforbund for all travsport i Norge og har det overordnede ansvaret for utviklingen og driften av travsporten i Norge. I henhold til ny konsesjon er DNT tillagt nye oppgaver innen drift, økonomistyring, kontrollfunksjoner og forvaltning av selskapets eiendommer.

Det Norske Travselskap søker

Avdelingsleder drift og forvaltning
For å styrke vår kompetanse i administrasjonen søker vi etter en person i 100% fast stilling som avdelingsleder i et interessant og ekspansivt miljø for å bygge opp og lede avdeling for drift og utvikling av nye organisasjonsmodeller, samt etablere kontroll og styringssystemer mellom sentralforbundet og driftsselskapene ved totalisatorbanene.

Arbeidsoppgaver
- Ivareta og følge opp avtaler som er inngått mellom DNT og spillselskapet Norsk Rikstoto
- Ivareta og gjennomføre avtaler med driftsselskaper
- Etablere kontroll- og styringssystemer mellom sentralforbund og driftsselskaper ved totalisatorbanene
- Medvirke i prosesser for å utvikle nye økonomimodeller
- Ansvar for å etablere ny organisasjonsmodell og selskapsstruktur
- Representere DNT i styrer og utvalg som inngår i avdelingens ansvarsområde
- Daglig ansvar for avdelingens arbeid og budsjettansvar
- Medvirke til utvikling selskapsmodeller som ivaretar selskapets eiendomsforvaltning
- Delta i administrasjonens ledergruppe

Kvalifikasjoner
- Relevant høyere utdanning.
- Relevant praksis med ledererfaring.
- Erfaring fra team og nettverksbygging.
- Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig.
- Evne til å jobbe selvstendig.
- Personlig egnethet og samarbeidsevne

Generell informasjon
Vi tilbyr en interessant jobb i et miljø som står foran nye og utfordrende oppgaver. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted er Hestesportens Hus på Bjerke Travbane i Oslo.
Søknadsfrist: 15. desember 2017  -  Søknaden merkes «søknad drift og forvaltning».

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til:

Generalsekretær Svein Morten Buer, tlf. 900 35 395