PRESSEMELDING

Skrevet av Administrasjonen,  29.11.2017
Artikkelbilde

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet den franske travtreneren Fabrice Souloys' anke av DNTs Domskomités avgjørelse 20. juni 2017.

10 ÅRS UTELUKKELSE OG 0,5 MILL. KR I BOT FOR FABRICE SOULOY.

I domskomitéen ble Fabrice Souloy kjent skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, ved at dopingprøver av hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre, Lionel og Timone Ek etter løp på Bjerke Travbane 12. juni 2016 viste koboltinnhold langt over de fastsatte grenseverdiene. Souloy ble av Domskomitéen, i samsvar med Dopingreglementets § 11, ilagt utelukkelser for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. DNTs Appellkomité har stadfestet Domskomitéens kjennelse, med den endring at utelukkelsesperioden settes til 10 år, regnet fra 12. september 2016.

Leder i DNTs avdeling for hestevelferd, Anne V. Wangen, uttaler følgende:

Hester er helt prisgitt de personene som har ansvaret for de. De har som regel stor tillit til oss mennesker og de har ingen forstand eller mulighet til å motsette seg ulovlig behandling. Dette er den store forskjellen mellom doping i humanidretten og doping av dyr.
Appellkomitéen fester ingen lit til Souloys forklaring på de høye konsentrasjonene av kobolt i både blod og urin, og vi mener det er bevist at de må ha blitt tilført store doser koboltsalter direkte i blodbanen. Slik behandling medfører betydelig fare og ubehag for hestene under og umiddelbart etter behandlingen. Til tross for at kobolt er et mikromineral som finnes i svært små konsentrasjoner i jord, planter og levende organismer, er det også et giftig tungmetall som gitt i store doser over tid gir alvorlige skader på indre organer hos mennesker og dyr.
Det er heller aldri beskrevet koboltmangel hos hester, og derfor ingen fornuftig grunn til å tilføre dette til hest i store doser. Jeg mener derfor i tråd med Skandinavisk Dopingkomités innstilling at det dyrevelferdsmessig er helt forkastelig å tilføre hester slike mengder kobolt.

Generalsekretær Svein Morten Buer uttaler følgende:

Vi registrerer at DNTs Appellkomité har gjort en grundig vurdering av alle sidene som kom fram under saken. De har behandlet alle innsigelser Fabrice Souloy hadde til anmeldelsen og Domskomitéens vurderinger. De har likevel funnet det bevist at han har begått et forsettlig regelbrudd på Dopingreglementet. DNT registrerer at domskomiteens avgjørelse om 15 års utelukkelse er redusert til 10 år. DNT tar dette til etterretning.

Kjennelsen i sin helhet kan leses her.
Ytterligere detaljer i saken gis av DNTs generalsekretær:
Svein Morten Buer, generalsekretær Det Norske Travselskap – 900 35 395

 
Oslo, 29. november 2017
Det Norske Travselskap