Ønsker flere kvinner og ungdom

Skrevet av Administrasjonen,  29.11.2017
Artikkelbilde

Valgkomitéen er godt i gang med sitt arbeid frem mot generalforsamlingen i DNT 21. april 2018, og inviterer alle forbund og lag til å foreslå kandidater til styret i DNT samt tilknyttede komitéer.

Valgkomitéen består av John Blindheim, Gyri Kaasin, Målfrid Vatne, Oddmund Wallevik og Hans Tronstad (leder).

Dersom du ønsker all tekst nedenfor samlet i et eget dokument, kan dette lastes ned her.

I generalforsamlingen neste år skal det foretas valg av styre i DNT i tillegg til følgende komitéer: Avlskomité (både varmblod og kaldblod), kontrollkomité, domskomité, appellkomité, lovkomité og påtalekomité (ny). Komitéen oppfordrer spesielt kvinner og ungdom til å stille til valg.

Påtalekomité
Beslutningen om påtalekomité ble fattet på DNTs generalforsamling i april 2017. Komiteens instruks er beskrevet i DNTs lov, paragraf 7.3. Styrets begrunnelse for å etablere en egen påtalekomitè, finner du her.

Hovedstyret
I styret i DNT er følgende representanter på valg:
Trond Olav Salte (nestleder) - ønsker gjenvalg
Elin Bergseth (styremedlem) - ønsker IKKE gjenvalg
Inger Louise Dølvik (styremedlem) - ønsker IKKE gjenvalg
Cecilie Helen Andersson (første varamedlem) - ønsker gjenvalg
Espen A. Schem (andre varamedlem) - ønsker gjenvalg
Jan Kristian Øverdal (tredje varamedlem) - ønsker gjenvalg

Øvrige komitéer
I de tilknyttede komitéene er samtlige medlemmer og varamedlemmer på valg. Les mer om hvorvidt medlemmene ønsker gjenvalg nedenfor.
Generalforsamlingen i 2017 vedtok at det skal være minst én jurist blant de valgte medlemmene i følgende komiteer: Domskomité, appellkomité, lovkomité og påtalenemnd. Samme generalforsamling gjorde også endring i funksjonstid ved at det velges to medlemmer for to år det ene året, og for ett år det andre året samt at varamedlemmer skal velges hvert år. Endringen gjelder alle komitéer, også avlskomitéen. Les mer i kapittel 7 i DNTs lover.

Ungdom og kvinner
Involvering og engasjement blant medlemmene er en ledesnor i valgkomiteens arbeid. Derfor oppfordrer vi alle lag og forbund om å gjøre opp sin mening om hvem som bør bekle de ledige vervene. Vi henstiller til å fremme forslag med en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens tilknytning til travet samt kandidatenes bakgrunn for øvrig.
Det er spesielt ønskelig med forslag på kandidater under 26 år, jfr. §4.2 i Lov for DNT. Valgkomitéen ønsker også å rekruttere flere kvinner til neste års valg.
Frist for å fremme forslag er satt til 1. februar 2018. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder på e-post. Adressen er: hanstronstad@gmail.com

Valgkomitéen vil deretter vurdere alle innkomne forslag sammenholdt med tillitsvalgtes tilbakemeldinger samt valgkomitéens egne vurderinger og forslag. Innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 23. mars 2018.
Imøteser stort engasjement!

Oversikt over hvorvidt medlemmene ønsker gjenvalg

Styret

   

Trond Olav Salte

Nestleder

Ja

Elin Bergseth

Medlem

Nei

Inger Louise Dølvik

Medlem

Nei

Cecilie Helen Andersson

Første vara

Ja

Espen A. Schem

Andre vara

Ja

Jan Kristian Øverdal

Tredje vara

Ja

     

Kontrollkomitéen

   

Gunnar Eilefstjønn

Leder

Ja

Evelyn Stillerud

Medlem

Nei

Johannes Vold

Medlem

Ja

Jørgen Midtlyng

Vara

Ja

     

Avlskomitéen kaldblod

   

Tone M Blindheim

Nestleder

Ja

Ole Ødegaard

Medlem

Ja

Arild Hansen

Medlem

Ja

Harald Kvåle

Vara

Ja

Hans Emil Hansen

Vara

Nei

     

Avlskomitéen varmblod

   

Per Erik Hagen

Leder

Ja

Ingvild Seljord Eriksen

Medlem

Nei

Nils Otto Bergslien

Medlem

Ja

Torger Østrått

Vara

Ja

Edina Ydersbond

Vara

Ja

     

Domskomité

   

Jens Kr. Grønsand

Leder

Nei

Inge Tonholm

Medlem

Ja

Per Dag Hole

Medlem

Ja

Jens Ringen

Vara

Nei

Morten Valstad

Vara

Ja

Marthe Ottersen

Vara

Ja

     

Appellkomité

   

Lars Borge Andersen

Leder

Ja

Bjørn Steinar Moe

Medlem

Ja

Bjørn Vethe

Medlem

Ja

Tormod Skaare

Vara

Ja

Sigmund Skrede

Vara

Ja

Jan Larsstuen

Vara

Nei

     

Lovkomité

   

Øistein Eriksen

Leder

Nei

Tore E. Barth

Medlem

Ja

Ragnhild Tjaum

Medlem

Ja

Bjørnar Høgseth

Vara

Nei

Kristin Alm

Vara

Ja