Offentliggjøring av delpoeng

Skrevet av Tron Gravdal,  24.11.2017
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Kåring for varmblodshester ble erstattet med avlsvurdering fra 1.1.2015 I henhold til gjeldende avlsplan for varmblodshester skal samtlige delpoeng nå offentliggjøres. 

Her følger et utdrag fra avlsplanen som omhandler krav til hingster og avlsvurdering; 

2.2.2.1 Krav til hingster som skal brukes i norsk avl  

Hingstene som brukes i norsk avl skal tilfredsstille registreringsreglementet i landet hingsten kommer fra. 

Lov om husdyravl av 4.desember 1992 med Forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien som ble gjeldende f.o.m. 1.7.1994 og erstattet av Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien av 15.06.2001. I denne forskriften fastslås at krav til kåring gjelder for alle hingster og avlsretninger i Norge.

Fra 1.1 2015 er det innført en avlsvurdering som erstatter den tidligere kåringen.

2.2.2.2 Avlsvurdering av varmblodshingster  

I det nye systemet vil alle hingster være godkjent for avl såfremt de ikke har noen av defektene som er definert på defektlista (se under punktet kassering/avlsforbud). Hingstene skal vises på en avlsvurdering for at hoppeeierne skal få mest mulig informasjon om hingstene. Det skal også gjennomføres en travprøve, gjerne med samme kusk på hestene. Dispensasjon fra travprøve kan gis.

Avlsvurdering gjennomføres om høsten og i februar.

Under avlsvurderingen skal hver hingst poengsettes. Høyeste poengsum er 100 poeng.

Samtlige delpoeng for hver hingst vil bli offentliggjort.

Hingstene poengsettes etter følgende mal:

- Løpsprestasjoner: max 50 p

- Avstamning: max 30 p

- Eksteriør: max 10 p

- Helse: max 10 p

Hingstene som vises blir gradert etter følgende system:

- Meget høy avlsverdi (86-100 poeng)

- Høy avlsverdi (71-85 poeng)

- Middels avlsverdi (56-70 poeng)

- Lav avlsverdi (41-55 poeng)

- Meget lav avlsverdi (0-40 poeng)


Disse delpoengene har ikke vært offentliggjort siden avlsvurderingen våren 2015. Nå offentliggjøres samtlige delpoeng. Vedlagt finnes samtlige delpoeng som er delt ut på de fem avlsvurderinger som er gjort siden 1.1.2015.

Resultatpoeng 2015 vår

Resultatpoeng 2016 høst

Resultatpoeng 2016 vår

Resultatpoeng 2017 høst

Resultatpoeng 2017 vår