Kjennelse i Souloy-saken

Skrevet av Administrasjonen,  28.11.2017
Artikkelbilde

Fabrice Souloy påanket kjennelsen DNTs Domskomité avsa 20. juni 2017, der Souloy ble funnet skyldig i forsettelig overtredelse av Dopingreglementet.

Han ble ilagt utelukkelser i samsvar med dopingreglementets § 11 for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. Den muntlige ankeforhandling for Apellkomitéen ble avholdt 8. og 9. november. Onsdag 29. november blir kjennelsen fra Appellkomitéen offentliggjort kl. 13:15 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

Den 12. juni 2016 på Bjerke Travbane i Oslo deltok hestene Your Highness, Un Mec d'Heripre og Lionel i Gruppe I-løpet Oslo Grand Prix, og kom i mål som hhv. første-, tredje- og sjettehest, mens Timone Ek deltok i Bjerkebanens Europamatch og var først i mål. Etter løpet ble det tatt dopingprøver av hestene, som avdekket koboltinnhold langt over de internasjonalt satte grenseverdiene.

Etter at hestesportens utvalg for utredning av dopingsaker, den nordiske veterinærmedisinske ekspertgruppen (NEMAC) og Skandinavisk Dopingkomité hadde ferdigutredet saken, besluttet styret i Det Norske Travselskap 15. desember 2016 og anmelde saken til Det Norske Travselskaps Domskomité, der den altså har fått sin behandling og deretter blitt påanket til Appellkomitéen, som nå avgir sin endelige kjennelse i DNTs rettssystem