Europeisk Travunions (UET) Grand Prix 2019

Skrevet av Sportsavdelingen,  30.10.2017
Artikkelbilde

Vi minner om denne informasjonen ang. UET Grand Prix 2019 - Husk at innmeldingsfristen er den 15. november 2017.

Fra og med innmelding til UET Grand Prix 2018 har Det Norske Travselskap besluttet å
ikke lenger sende ut varsel til den enkelte med startberettiget hest.

Informasjon angående UET Grand Prix 2019 blir som følger.

Kontinental autostart mellomdistanse for hingster og hopper født 2015 (vallaker er utelukket) registrert i et UET medlemslands stambok.

UET har gitt Finland i oppdrag å organisere løpene som følger.Kvalifiseringsløpene finner sted på Vincennes travbane i Paris og Solvalla travbane i Stockholm.De respektive travselskap mottar definitivt starterklærte hester for kvalifiseringsløpene på den enkelte bane.

En hest må kvalifisere seg på den banen som ligger nærmest det sted den har stått i trening i tidsperioden 1. januar til 31. juli i løpsåret.Unntak er mulig hvis hesten har startet i et gruppe I løp 4 uker i forkant av kvalifiseringsløpene.

Finalen finner sted september/oktober 2019 i Finland. Dato for finalen fastsettes på et senere tidspunkt.

Premiering – kvalifiseringsløpene minimum 30.000,- euro
Premiering – finale minimum 350.000.- euro

Det Norske Travselskap har betalt innmeldingsavgiften på 10 euro for alle norskfødte hingster/hopper født 2015 og registrert i Det Norske Travselskap pr. 1.mai 2016 . Dette medfører at alle hingster/hopper(ikke vallaker) født 2015 er startberettiget i løpet fra starten av.

Termininnskudd som følger - må følges opp av den enkelte.
15.november 2017 – 150 euro (etter gjeldende kurs)
15.november 2018 – 300 euro (etter gjeldende kurs)
1.august 2019 (foreløpig starterklæring) – 500 euro (etter gjeldende kurs)
Definitiv starterklæring til kvalifisering – 1000 euro (etter gjeldende kurs)

Ønsker man fortsatt å stå inne i løpet,må dette meddeles Det Norske Travselskap skriftlig innen forfallsdato.
Innskuddsbeløpet trekkes direkte via eierkonto i DNT,eller pr. faktura.

Obs!
I de tilfeller der innmeldingsavgiften er betalt, men videre termininnskudd ikke er fulgt opp, vil det fra 2019 åpnes opp for at hest kan etteranmeldes. Det må da betales et engangsbeløp på 20.000,- euro -  ikke senere enn 1. august 2019.

Det Norske Travselskap vil i god tid i forkant gi informasjon via www.travsport.no ,men den enkelte må selv gi beskjed hvis hesten fortsatt skal stå inne i løpet.
Mottar Det Norske Travselskap ingen beskjed innen forfallsdato,strykes hesten automatisk.Den er da definitivt strøket fra løpet.Se nye regler for etteranmelding.

Innmelding på e-mail: ingvar.hoglien@travsport.no

Ytterligere informasjon på tlf.: .22956082 

For finalekvalifiserte hester blir transportkostnader dekket av arrangørlandet etter fastsatte regler. 0,5 euro pr.km. pr. hest tur/retur basert på bil/busstransport.Benyttes annen transport dekker arrangøren kostnader på samme basis som nevnt over.

I tilfelle hvor hest skifter eier,er hesten fortsatt meldt i løpet så fremt ny eier betaler innskudd i rett tid.

Videre informasjon om løpet som f.eks. antall kvalifiseringsløp – sportrekk – antall hester i hver kvalifisering etc. får du  hos Det Norske Travselskap.